Biežāk uzdotie jautājumi

Šeit atrodamas atbildes uz klientu visbiežāk uzdotajiem jautājumiem.

Internetbanka


Kas jāzina, lai izmantotu eParaksts mobile?

- Internet-bankas Lietotājvārds

- PIN1 – lai apliecinātu savu e-identitāti
- PIN2 – lai apstiprinātu maksājumus un citus bankas pakalpojumus internetbankā


Pieslēgšanās ar eParaksts mobile

1. Pārliecinieties, ka Jūsu viedtālrunī aplikācijai eParaksts mobile ir veikti pēdējie atjauninājumi.

2. Ievadiet savu lietotājvārdu laukā „Lietotājvārds” un noklikšķiniet uz “Pieslēgties”.

3. Sava viedtālruņa ekrānā saņemsiet pašpiegādes paziņojumu (push notification), pieskarieties tam, atvērsies lietotne eParaksts mobile. Ja ekrānā neparādās pašpiegādes paziņojums (push notification), tad atveriet aplikāciju eParaksts mobile savā viedtālrunī. Turpmākai pašpiegādes paziņojumu saņemšanai iestatījumos aktivizējiet šo funkciju.

4. Pārbaudiet, vai lietotnes ekrānā “Login” norādītais identifikācijas kods atbilst internetbankas pieslēgšanās lapā norādītajam identifikācijas kodam. Ja identifikācijas kodi sakrīt, jāpieskaras pogai “Confirm” un jāievada PIN1.


Parakstīšana ar eParaksts mobile

1. Parakstīšana ar eParaksts mobile var notikt tikai tad, ja internetbankā esat pieslēdzies ar eParaksts mobile aplikāciju.

2. Pēc maksājuma izveides internetbankā un noklikšķināšanas uz “Sūtīt”, viedtālruņa ekrānā saņemsiet pašpiegādes paziņojumu (push notification). Pieskarieties tam, atvērsies lietotne eParaksts mobile.

3. Pārbaudiet, vai lietotnes ekrānā norādītais maksājuma apstiprinājuma kods atbilst internetbankas kodam. Ja kodi sakrīt, jāpieskaras pogai “Confirm” un jāievada PIN2.


Ko darīt, ja ir aizmirsts PIN1 vai PIN2?

Lūdzam atbildi skatīt eParaksts mājas lapas attiecīgajā sadaļā


Ko darīt, ja ir mainīts telefona numurs vai e-pasta adrese?

Lūdzam atbildi skatīt eParaksts mājas lapas attiecīgajā sadaļā.


Kā pārnest eParaksts mobile uz jaunu ierīci?

Lūdzam atbildi skatīt eParaksts mājas lapas attiecīgajā sadaļā.

Izvēlnē "Uzstādījumi"/"SMS paziņojumi" lietotājs var pieteikties SMS paziņojumu saņemšanai par maksājumu karšu darījumiem, maksājumu karšu kontos un norēķinu kontos veiktajiem darījumiem – ienākošajiem un izejošajiem maksājumiem (ar iespēju norādīt maksājuma minimālo summu), kā arī par pieejamo atlikumu. Lietotājs var norādīt vairākus tālruņa numurus un izvēlēties, uz kuru tālruņa numuru sūtīt SMS paziņojumus par konkrētā konta darījumiem.

Internetbankas darījumu dienas limitu klients var mainīt sadaļā "Uzstādījumi" - "Dienas limita maiņa".

Izvēlnē "Konti", "Kartes" sadaļā "Konta pārskats" ir iespējams izveidot kontu pārskatu un saglabāt PDF, CSV, ISO 20022, FiDaViSta formātos.

Izvēlnē "Kredīti" sadaļā "Informācija par kredītlimitu" tiek parādīta minimālā maksājuma summa, procenti un kopējā maksājamā summa.

Parakstīšana ar Blue KEY

Pēc maksājuma izveides internetbankā un noklikšķināšanas uz Sūtīt, uz Jūsu viedierīci (tālruni vai planšetdatoru) tiks nosūtīts pašpiegādes paziņojums (push notification). Noklikšķinot uz šī paziņojuma, Jums ir jāapstiprina maksājuma nosūtīšana noteiktajā veidā: pin kods, parole vai pirksta nospiedums.


Parakstīšana ar Digipass

1. Lai saņemtu kodu maksājumu līdz 500 eiro parakstīšanai, uz digipass jāizvēlas funkcija Login.

2. Lai saņemtu kodu maksājumu virs 500 eiro parakstīšanai, uz digipass jāizvēlas funkcija Signature, jāievada maksājuma summu un saņēmēja konta numura pēdējos 9 ciparus.

Izvēlnē "Konti", "Kartes" sadaļā "Nesamaksātas komisijas nauda".

 Balss paroli var atrast izvēlnē "Informācija" sadaļā "Paroles".

Internetbankas izvēlnē "Informācija" ir pieejams Cenrādis visiem bankas pakalpojumiem.

Internetbankā sadaļā "Ziņojumi", izvēloties interesējošo tēmu, var nosūtīt ziņojumu bankai.

Viedtālruņa uzstādījumos atļaujiet mobilos paziņojumus (push notifications), mobilajā aplikācijā BluOr iestatījumos norādiet, par kuriem kontiem un kartēm vēlaties saņemt pašpiegādes paziņojumus (push notification).

BluOr aplikāciju viedtālrunī var lejupielādēt no Google Play vai App Store.

Maksājumu imports

Maksājumu importēšana ir paredzēta maksājumu importēšanai internetbankā.

 - Lai pārietu uz importēšanu, atveriet sadaļu "Maksājumi" sānjoslā un pārietiet uz "Maksājumu importēšanu".

Internetbankā ir iespējams importēt failus šādos formātos: *.csv; FiDAViSta, 1C, ISO 20022.

Papildu instrukcijas par maksājumu importēšanu var atrast, lejupielādējot internetbankas lietošanas rokasgrāmatu (22. lpp. - sadaļa 2.6.7).

 - Ja maksājums nevar tikt importēts, nospiežot pogu "Kļūdas", ir iespējams apskatīt maksājumā konstatēto kļūdu sarakstu.

 - Kļūdu saraksts tiek attēlots atsevišķā logā un satur informāciju par failā konstatētajām kļūdām. Nospiediet "Labi" vai "X", lai aizvērtu logu.

 - Jūs varat veikt daļēju faila importu, nospiežot pogu "Saglabāt". Veiksmīgi apstrādātie maksājumi tiks importēti internetbankā un tos varēsiet apskatīt sadaļā "Klienta darījumi/Parakstīšanai" ar statusu "Jauns".

 - Jūs varat atteikties no faila importēšanas, nospiežot pogu "Atgriezties sākumā".

Lai importētu failu 1C formātā internetbankā, veiciet šādas darbības:

 - Maksājumu importa ekrānā izvēlieties "1C" kā "Importēšanas faila formāts".

 - Izvēlieties vēlamo faila kodējumu laukā "Faila kodējums".

 - Nospiežiet pogu "Pievienot" un izvēlieties 1C formāta failu, pēc tam fails tiks automātiski ielādēts.

 - Nospiežiet pogu "Nākamais".

 - Tiks atvērts ekrāns, kurā tiks parādīts veiksmīgi un neveiksmīgi apstrādāto maksājumu skaits importam.

 - Ja visi maksājumi ir veiksmīgi apstrādāti, nospiežiet pogu "Saglabāt". Failā esošie maksājumi tiks importēti internetbankā, un tos varēsiet apskatīt sadaļā "Klienta darījumi/Parakstīšanai" ar statusu "Jauns".

 - Klients var atteikties no faila importēšanas, nospiežot pogu "Atgriezties sākumā".

Lai importētu failu formātā FiDAViSta internetbankā, veiciet šādas darbības:

 - Maksājumu importa ekrānā izvēlieties "FiDAViSta" kā "Importēšanas faila formāts".

 - Nospiežiet pogu "Pievienot" un izvēlieties failu formātā FiDAViSta, pēc tam fails tiks automātiski ielādēts.

 - Nospiežiet pogu "Nākamais".

 - Tiks atvērts ekrāns, kurā tiks parādīts veiksmīgi un neveiksmīgi apstrādāto maksājumu skaits importam.

 - Ja visi maksājumi ir veiksmīgi apstrādāti, nospiežiet pogu "Saglabāt". Failā esošie maksājumi tiks importēti internetbankā, un tos varēsiet apskatīt sadaļā "Klienta darījumi/Parakstīšanai" ar statusu "Jauns".

 - Jūs varat atteikties no faila importēšanas, nospiežot pogu "Atgriezties sākumā".

Lai importētu failu formātā ISO 20022 internetbankā, veiciet šādas darbības:

 - Maksājumu importa ekrānā izvēlieties "ISO 20022" kā "Importēšanas faila formāts".

 - Nospiežiet pogu "Pievienot" un izvēlieties failu formātā ISO 20022, pēc tam fails tiks automātiski ielādēts.

 - Nospiežiet pogu "Nākamais".

 - Tiks atvērts ekrāns, kurā tiks parādīts veiksmīgi un neveiksmīgi apstrādāto maksājumu skaits importam.

 - Ja visi maksājumi ir veiksmīgi apstrādāti, nospiežiet pogu "Saglabāt". Failā esošie maksājumi tiks importēti internetbankā, un tos varēsiet apskatīt sadaļā "Klienta darījumi/Parakstīšanai" ar statusu "Jauns".

 - Jūs varat atteikties no faila importēšanas, nospiežot pogu "Atgriezties sākumā".

Lai importētu failu formātā CSV internetbankā, veiciet šādas darbības:

 - Maksājumu importa ekrānā izvēlieties "CSV" kā "Importēšanas faila formāts".

 - Nospiežiet pogu "Pievienot" un izvēlieties failu formātā CSV, pēc tam fails tiks automātiski ielādēts.

 - Izvēlieties nepieciešamo faila kodējumu laukā "Faila kodējums".

 - "Lauku atdalītājs" laukā pēc noklusējuma ir komats, kas atdala maksājuma laukus failā. Vērtību var mainīt.

 - "Teksta lauka noteicējs" laukā pēc noklusējuma ir pēdiņas, kas apņem teksta lauku vērtības failā. Vērtību var mainīt.

 - Nospiežiet pogu "Nākamais".

 - Tiks atvērts ekrāns, kurā tiks parādīts veiksmīgi un neveiksmīgi apstrādāto maksājumu skaits importam.

 - Ja visi maksājumi ir veiksmīgi apstrādāti, jānospiež pogu "Saglabāt". Failu ar maksājumiem importēs internetbankā, un maksājumus varēs apskatīt izvēlnē "Klienta darījumi/Parakstīšanai" ar statusu "Jauns".

 - Jūs varat atteikties no faila importēšanas, nospiežot pogu "Atgriezties sākumā".

Detalizētu CSV faila importa aprakstu varat atrast, lejupielādējot internetbankas lietotāja rokasgrāmatu (2.6.7.3. punkts, 23. lpp.).

Norādiet nepieciešamos laukus, kas jāimportē.

 - Atkarībā no maksājuma veida lauki, kas ir jāaizpilda obligāti importam, ir atzīmēti ar zvaigznīti - tas nozīmē, ka konkrētam maksājuma veidam šis lauks nedrīkst būt tukšs, tas ir, laukā jābūt norādītai atbilstošai vērtībai.

 - Ja noteiktam maksājuma veidam konkrēts lauks ir neobligāts importam (blakus laukam attiecīgajā kolonnā nav zvaigznītes), bet pēdējā kolonnā ir "ceļzīme" pelēkā krāsā, kuru nevar noņemt, tas nozīmē, ka importējamajā failā jābūt norādītam šim laukam, bet vērtība laukā var būt tukša.

 - Lai importētu neobligātos laukus, tos jāatzīmē ar "ceļzīmi" pēdējā kolonnā. Ja neobligātais lauks nav klāt importējamajā failā, to nevajag atzīmēt ar "ceļzīmi".

Nospiediet pogu "Saglabāt", lai saglabātu visus iestatītos importējamā faila parametrus.

Detalizētu tabulas lauku aprakstu varat apskatīt, lejupielādējot internetbankas lietošanas rokasgrāmatu (5.4. sadaļa, 25. lpp.).

Norādiet lauku pozīcijas numuru maksājuma rīkojuma faila rindā, nospiežot attiecīgo lauku un pārvietojot to ar peles palīdzību uz vietu, kur vēlaties ievietot šo lauku.

Maksājumu faila formāts vienam maksājuma rīkojumam (viena rinda, atbilstoši importēšanas faila lauku tabulas parametriem).

Piemērs: "1", "EUR", "10.15", "15.09.2017", "LVXXCBBRXXXXXXXXXXXXX", "SIA Kompānija", "LVXXCBBRXXXXXXXXXXXXX", "LV", "Brīvības iela 98-23 Latvia", "939984", "BluOr Bank AS", "CBBRLV22", "LV", "O", "Info saņēmējam", "379".

Katrā rindā importēšanas failā atbilst vienam maksājuma rīkojumam.

Nospiediet pogu "Saglabāt", lai saglabātu visus iestatītos importēšanas faila parametrus.

 - Sadaļā "Pārskaitījuma veids" ir norādīta pārskaitījuma steidzamība, ko var mainīt attiecīgajos laukos "Vērtība failā", ja importēšanas failā steidzamības vērtības atšķiras no noklusētajām vērtībām: Parasts - "O"; Steidzams - "U"; Ekspresis - "E".

Nospiediet pogu "Saglabāt", lai saglabātu visus iestatītos importēšanas faila parametrus.

 - Sadaļā "Maksātāja komisija" ir norādīti maksas maksātāja kodi, ko var mainīt attiecīgajos laukos "Vērtība failā".

Nospiediet pogu "Saglabāt", lai saglabātu visus iestatītos importēšanas faila parametrus.

 - Sadaļā ir pieejami dažādi datumu formātu veidnes, ko var izvēlēties, noklikšķinot uz attiecīgās veidnes.

 - Izvēlētā veidne parādīsies laukā "Datuma formāts".

Nospiediet pogu "Saglabāt", lai saglabātu visus iestatītos importēšanas faila parametrus.

Ja importējot failu rodas kļūdas, pārliecinieties, ka:

• Visi teksta lauki CSV failā ir ietverti norādītajā teksta lauka identifikatora simbolā, un tas atbilst norādītajam interneta bankā (pēc noklusējuma - pēdiņām);

• Visi lauku vērtības CSV failā ir atdalītas ar norādīto atdalītāja simbolu (pēc noklusējuma - komatu);

• CSV failā ir pareizi norādīts datuma formāts un tas atbilst norādītajam datuma formātam interneta bankā;

• Visi lauki CSV failā ir norādītajā izmērā (cikla zīmju skaits) interneta bankā;

• CSV failā obligāti aizpildāmie lauki satur atbilstošas vērtības;

• CSV faila valodas kodējums atbilst valodas kodējumam, kas norādīts interneta bankā;

• CSV faila skaitliskie lauki nesatur to pašu decimālā atdalītāja simbolu kā lauku atdalītājs;

• CSV failā norādītais lauku secības atbilst secībai, kas norādīta importēšanai interneta bankā.