Neklātienes identifikācija 

Neklātienes identifikācija


Pašlaik personas neklātienes identifikācija ir pieejama:

Jaunajiem klientiem – fiziskām personām:

fiziskām personām Latvijā un ārpus Latvijas, kam ir izsniegta Latvijas Republikas pase (pilsoņi un nepilsoņi);

fiziskām personām, kas ir EEZ, Šveices vai Lielbritānijas rezidenti, ieskaitot personas, kurām ir EEZ valstīs, Šveicē vai Lielbritānijā izsniegtās pagaidu (ne mazāk par 6 mēnešiem) vai pastāvīgās uzturēšanas atļaujas.


Jaunajiem klientiem – juridiskām personām:

Uzņēmumiem, kas ir reģistrēti Latvijā, Šveicē, Lielbritānijā, ES vai EEZ, ja to pilnvarotās personas ir Latvijas, ES, EEZ vai OECD rezidenti.


Jaunajiem klientiem – fiziskām personām, kas vēlas izmantot tikai BluOr Bank Depozīta pakalpojumu:

fiziskām personām, kas ir Eiropas Savienības rezidenti.


BluOr Bank esošo klientu jaunajām saistītām personām:

fiziskai personai, kas esošā klienta - juridiskās personas jaunā pilnvarotā persona vai korporatīvās kartes lietotājs, un kas ir Latvijas, ES, EEZ vai OECD rezidents. Uzņēmumam jābūt reģistrētam Latvijā, Šveicē, Lielbritānijā, ES vai EEZ.

fiziskai personai, kas esošā klienta - fiziskās personas papildu kartes lietotājs, un kas ir Latvijas, ES, EEZ vai OECD rezidents.

Kādi pakalpojumi ir pieejami klientam, ja viņš ir identificēts neklātienē?

Klientam – juridiskai personai, kuras reģistrācijas valsts ir Latvija, viņa pilnvarotā persona/-s un PLG ir Latvijas rezidenti un viņa pilnvarotā persona/-s ir identificēta neklātienē ar “videoidentifikācija+e-paraksts” veidu, ir pieejami visi bankas pakalpojumi bez ierobežojumiem.

Klientam – juridiskai personai, kuras reģistrācijas valsts ir Latvija, viņa pilnvarotā persona/-s un PLG ir Latvijas rezidenti, un viņa pilnvarotā persona/-s ir identificēta neklātienē ar “videoidentifikācija” vai “e-paraksts” veidu, ir pieejami šādi bankas pakalpojumi:

pagaidu konts (jaundibināmiem uzņēmumiem) vai

norēķinu konts / izejošie maksājumi ar apgrozījumu līdz EUR 300 000 mēnesī;

visi pārējie bankas pakalpojumi noteiktā limita ietvaros.

Ja klients vēlas izmantot visus bankas pakalpojumus bez ierobežojumiem, būs nepieciešams veikt maksājumu no konta, kas uzņēmumam ir atvērts citā EEZ vai Šveices, vai Lielbritānijas kredītiestādē (maksājumā jābūt norādītai šādai informācijai: klienta nosaukums, reģistrācijas numurs).


Klientam – juridiskai personai, kuras reģistrācijas valsts ir vienā no EEZ valstīm vai Lielbritānija, vai Šveice, viņa pilnvarotā persona/-s un PLG ir EEZ vai OECD rezidenti un viņa pilnvarotā persona/-s ir identificēta neklātienē ar “videoidentifikācija” vai “e-paraksts” veidu, ir pieejami šādi bankas pakalpojumi:

pagaidu konts (jaundibināmiem uzņēmumiem) vai

norēķinu konts / izejošie maksājumi ar apgrozījumu līdz EUR 300 000 mēnesī;

visi pārējie bankas pakalpojumi noteiktā limita ietvaros.

Ja klients vēlas izmantot visus bankas pakalpojumus bez ierobežojumiem, būs nepieciešams veikt maksājumu no konta, kas uzņēmumam ir atvērts citā EEZ vai Šveices, vai Lielbritānijas kredītiestādē (maksājumā jābūt norādītai šādai informācijai: klienta nosaukums, reģistrācijas numurs).

Klientam – fiziskai personai, kas ir Latvijas pilsonis vai nepilsonis, un kas ir identificēts neklātienē ar “Videoidentifikācija” vai “e-paraksts” veidiem,
ir pieejami šādi bankas pakalpojumi:

Norēķinu konts / izejošie maksājumi ar ierobežojumu līdz EUR 15 000 mēnesī;

Visi pārējie bankas pakalpojumi noteiktā limita ietvaros.

Ja klients vēlas izmantot visus bankas pakalpojumus ar izejošo maksājumu apgrozījuma ierobežojumu līdz 100 000 EUR mēnesī, būs nepieciešams veikt maksājumu no konta, kas atvērts uz klienta vārda citā EEZ vai Šveices vai Lielbritānijas kredītiestādē vai ES licencētajā maksājumu iestādē (maksājumā jābūt norādītai šādai informācijai: Klienta vārds, uzvārds, dzimšanas datums). Ja klients vēlas izmantot visus bankas pakalpojumus bez ierobežojumiem, būs nepieciešams veikt papildu identifikāciju, lai būtu izpildīta kombinācija “videoidentifikācija + “e-paraksts”.


Klientam – fiziskai personai, kas ir ES, EEZ valstu, Šveices vai Lielbritānijas rezidenti, un kas ir identificēts neklātienē ar “Videoidentifikācija + “1.maksājums” vai “e-paraksts + “1.maksājums” veidiem, ir pieejami šādi bankas pakalpojumi:

Norēķinu konts / izejošie maksājumi ar ierobežojumu līdz EUR 15 000 mēnesī;

Visi pārējie bankas pakalpojumi noteiktā limita ietvaros.

Ja klients vēlas izmantot visus bankas pakalpojumus bez ierobežojumiem, būs nepieciešams veikt papildu identifikāciju, lai būtu izpildīta kombinācija “videoidentifikācija + “e-paraksts”. 


Klientam – fiziskai personai, kas ir ES rezidents, un kas vēlas izmantot tikai BluOr Bank Depozīta pakalpojumu un kas ir identificēts neklātienē ar “videoidentifikācija” vai “1. maksājums” vai “e-paraksts” veidu, ir pieejami šādi bankas pakalpojumi:

Depozīta izvietošana bez ierobežojumiem;

Pieslēgšana Internetbankai ar autentifikācijas līdzekli SMS+Parole. 

Neklātienes identifikācijas veidi, kuri izmantojami BluOr Bank

Šie neklātienes identifikācijas veidi ir divu obligāto soļu kombinācija, kas klientam un bankai jāveic, lai identifikācija tiktu veiksmīgi pabeigta.

Identifikācijas veidu kombinācijas ļauj bankai piedāvāt plašāku izmantojamo pakalpojumu klāstu vai samazināt noteiktos ierobežojumus. 

Šis neklātienes identifikācijas paveids nozīmē, ka klientam obligāti ir jāveic viena iemaksa jaunatvērtajā BluOr Bank kontā no sava konta, kas atvērts citā EEZ vai Šveices vai Lielbritānijas kredītiestādē vai ES licencētā maksājumu iestādē. Maksājuma mērķī ir jānorāda klienta vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums. Ja pirmais maksājums veikts no Klienta maksājuma iestādes konta maksājumā papildus jābūt norādītam maksājuma iestādē piešķirtajam unikālajam Klienta identifikācijas numuram.

Šis neklātienes jeb elektroniskās identifikācijas veids nozīmē, ka identificējamajai personai ir jāparaksta sava personu apliecinošā dokumenta (pases vai ID, no abām pusēm) elektroniskā kopija (jpg., png., pdf. formātos) ar drošu elektronisko parakstu un šis parakstītais dokuments jāiesniedz bankai pa e-pastu, ar kura palīdzību notiek sarakste ar banku, interaktīvajā anketā interneta vietnē vai Klienta kabinetā.

Saskaņā ar Elektronisko dokumentu likuma 1.panta 2.puntā noteikto: Drošs elektroniskais paraksts — ir kvalificēts elektroniskais paraksts Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija regulas (ES) Nr. 910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ direktīvu 1999/93/EK (turpmāk — Regula Nr. 910/2014/ES) 3. panta 12. punkta izpratnē;

Dokuments, kurš parakstīts ar ES izsniegtu drošu e-parakstu (Eiropas Savienības uzticamo pakalpojumu sniedzēju saraksts), elektroniskā paraksta derīgumu banka pārbauda oficiālajā Eiropas Savienības tīmekļa vietnē, bet, ja persona parakstījusi dokumentu Eiropas Savienības eDokumentu standarta formātā ASIC-E (vienotais ES standarts), tad parakstu pārbauda portālā eParaksts.lv un programmatūrā eParakstītājs 3.0.

Dokumentus ar ES izsniegtu drošu e-parakstu banka BluOr Bank pieņem ASICE formātā un pārbauda eParakstītāja programmā 3.0. vai www.eparaksts.lv, lai pārliecinātos vai e-paraksti ir derīgi un dokuments tiek parakstīts ar Eiropas Savienības standartiem atbilstošu laika zīmogu.

Izņēmuma gadījumā dokumentus ar Igaunijas vai Lietuvas e-parakstu, banka BluOr Bank pieņem arī PDF formātā un pārbauda tos eParakstītāja programmā vai www.eparaksts.lv, lai pārliecinātos vai e-paraksti ir derīgi. Ja pārbaudes rezultātā paraksti tiek atzīti par nederīgiem, tad banka iesaka tos parakstīt ASIC-E formātā.

Banka lūdz parakstīt PDF failus, izmantojot eDOC formātu (to var izvēlēties, parakstot dokumentu portālā eParaksts.lv un programmatūrā eParakstītājs 3.0.)

Šis neklātienes identifikācijas veids nozīmē, ka klientu identificē video sesijā.

Kas nepieciešams klientam video sesijas norisei?

Klientam ir jāveic šādas darbības:

Iepriekš tālrunī vai planšetdatorā jālejupielādē nepieciešamā pievienojumprogramma/ spraudnis (Zoom);

Attiecīgajā laikā e-pasta programmā ir jāizveido savienojums ar Zoom aplikāciju, kas pirms tam tiek nosūtīta klientam, jāievada parole, vārds, uzvārds un ierīcē jāsniedz atļauja izmantot video un audio. Pēc tam var sākt video sesiju.

Kas nepieciešams, lai video sesija noritētu sekmīgi?

Lai video sesija noritētu sekmīgi, nepieciešami šādi nosacījumi:

• sagatavojiet personu apliecinošu dokumentu — pasi vai ID karti;

sagatavojiet pašrocīgi parakstītus iesniegumu un anketu konta atvēršanai, ja tie bija nosūtīti bankai pa-epastu skenētā veidā;

izmantojiet tālruni, planšetdatoru vai datoru ar kameru (tīmekļa kamera) un mikrofonu;

izvēlieties klusu, labi apgaismotu vietu;

pārliecinieties, vai ir pieejams stabils, pietiekams interneta savienojums ;

pārliecinieties, vai ierīces akumulatora enerģijas līmenis ir pietiekams 15 minūšu nepārtrauktai darbībai;

izvēlieties video sesijas valodu - latviešu, angļu vai krievu. 


Cik ilgi vidēji ilgst viena video sesija?

Video sesijas ilgums ir aptuveni 15 minūtes.

Kā notiek video sesija?

Video sesijas laikā bankas darbinieks aicinās Jūs:

uzrādīt Jūsu personu apliecinošo dokumentu — pasi vai ID karti;

atkārtoti sniegt atbildes uz dažiem anketas jautājumiem, piemēram, par Jūsu vārdu, uzvārdu , adresi un dzimšanas datumu, kā arī, ja nepieciešams, citiem jautājumiem;

mutiski atkārtoti sniegt piekrišanu datu apstrādei un apliecināt, ka esat iepazinies ar bankas noteikumiem;

parakstīties uz papīra lapas un parādīt bankas darbiniekam jūsu parakstu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka video sesija tiks ierakstīta, kā arī tiks iegūti klienta un klienta personu apliecinošo dokumentu ekrānuzņēmumi.


Kas notiks pēc video sesijas?

Video sesijas ieraksts tiek pārbaudīts darbadienas laikā. Pēc pieņemtā lēmuma par konta atvēršanu mēs Jums nosūtīsim paziņojumu uz e-pasta adresi, ko norādījāt reģistrācijas brīdī mūsu mājas lapā vai Klienta kabinetā. 

Ja esat izvēlējies/-jusies atvērt norēķinu kontu bankā BluOr Bank, vienlaikus mēs uzsāksim maksājumu kartes sagatavošanu, kas parasti ilgst 2 darbadienas. Kad saņemsiet informāciju par konta atvēršanu, varēsiet papildināt kontu un sākt to lietot.


Tehniskā informācija:

klientam jāizmanto personīgais dators, planšete vai viedtālrunis ar digitālo videokameru ar augstu izšķirtspēju ne mazāk par 1080p un 10 MP;

video sesijas veikšanas vietā jābūt tādam apgaismojumam, kas būtu pietiekams sejas atpazīšanai; bankas darbinieks var pieprasīt ieslēgt papildu apgaismojumu;
video sesijas gaitā balsij jābūt labi saprotamai, bez fona trokšņiem;

klienta sejai un atpazīstamiem priekšmetiem jāatrodas centrā;

klientam ir jāizmanto krāsu video kamera;

tiešsaistes video nodrošināšanai interneta savienojuma ātrumam jābūt ne mazāk par 8 Мbit/s;

ir jābūt instalētam programmnodrošinājumam Zoom;

ir jābūt instalētai tīmekļa pārlūkprogrammai.

Saistītie jautājumi

Ja klients - fiziskā persona sākotnēji ir izmantojis tikai Depozīta pakalpojumu un tagad vēlas izmantot arī citus bankas pakalpojumus, viņam ir jāaizpilda Iesniegums fiziskās personas ikdienas pakalpojumu saņemšanai un Fiziskās personas anketa, un tās jāiesniedz bankā šādos veidos:

• Internetbankā – personīgi parakstītas un ieskenētas veidlapas;

• pa pastu uz adresi Smilšu ielā 6, Rīga, LV-1050, Latvija - personīgi parakstītas oriģinālās veidlapas;

• pa e-pastu bank@bluorbank.lv  parakstītas ar Drošu elektronisko parakstu veidlapas.


Ja klients – fiziskā vai juridiskā persona izmanto bankas pakalpojumus ar noteiktu konta apgrozījumu un vēlas palielināt noteiktu apgrozījumu, viņam jāveic papildu soļi: videoidentifikācija vai 1.maksājums, vai “e-paraksts”, atkarībā no tā, kā sākotnēji tika veikta neklātienes identifikācija; vai klientam ir jāveic klātienes identifikācija bankas Klientu apkalpošanas centrā Jēkaba ielā 2, Rīgā. Vairāk skatīt sadaļā “Kādi pakalpojumi ir pieejami klientam, ja viņš ir identificēts neklātienē?”.

Piemēram, Klients – juridiskā persona, kuras reģistrācijas valsts ir Latvija, viņa pilnvarotā persona/-s un PLG ir Latvijas rezidenti un viņa pilnvarotā persona/-s ir sākotnēji identificēta neklātienē ar “e-paraksts” veidu, vēlas palielināt noteikto limitu EUR 300 000 mēnesī. Lai šim klientam būtu pieejami visi bankas pakalpojumi bez ierobežojumiem, turpmākajiem soļiem ir 3 varianti:

1. jāveic viens maksājums no konta, kas uzņēmumam ir atvērts Latvijā vai citā EEZ, vai Šveices, vai Lielbritānijas kredītiestādē (maksājumā jābūt norādītai šādai informācijai: klienta nosaukums, reģistrācijas numurs);

2. viņa pilnvarotajai personai/-ām jāidentificējas klātienē bankas Klientu apkalpošanas centrā Jēkaba ielā 2, Rīgā;

3. jāveic pilnvarotās personas/-u “videoidentifikācija”.

Protams! Varat aizpildīt anketu Klienta kabinetā un pēc tam ierasties mūsu Klientu apkalpošanas centrā Jēkaba ielā 2, Rīgā, kur bankas speciālists veiks klātienes identifikāciju un Jums būs pieejams pilns bankas pakalpojumu klāsts bez ierobežojumiem.