Personas datu apstrāde

BluOr Bank AS (turpmāk - Banka) informē, ka tā veic personas datu apstrādi, saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un citām Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā uz fizisko personu datu aizsardzību.

Detalizētāka informācija par Bankā veikto personu datu apstrādi ir atspoguļota Bankas izstrādātājā Privātuma politikā. Ieviešot un regulāri pārskatot Privātuma politiku, Banka parāda atbildīgu pieeju datu aizsardzībai, izvirzot savu Klientu datu aizsardzību kā prioritāti.


Kas ir personas datu apstrādes pārzinis un kā iespējams sazināties?


Personas datu apstrādes pārzinis ir BluOr Bank AS, vienotais reģistrācijas Nr. 40003551060, juridiskā adrese Smilšu iela 6, Rīga, Latvija, LV-1050, www.bluorbank.lv

Bankā ir iecelts Personu datu aizsardzības speciālists, kas organizē, kontrolē un uzrauga Bankas kā pārziņa veiktās personu datu apstrādes atbilstību Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību. Personu datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: datuaizsardziba@bluorbank.lv

Informācijas pieprasījumus un sūdzības par savu personas datu apstrādi Klienti vai citas fiziskās personas var iesniegt šādos veidos:

- rakstveidā, iesniedzot klātienē Klientu apkalpošanas centrā (Jēkaba iela 2, Rīga, LV-1050, Latvija), uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

- elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un sūtot uz e-pastu: datuaizsardziba@bluorbank.lv ;

- nosūtot ziņu Bankas internetbankā https://ib.bluorbank.lv.Klientam vai citai fiziskai personai ir tiesības iesniegt sūdzību, ja viņš uzskata, ka viņa personas dati Bankā tiek apstrādi neatbilstoši normatīvo aktu prasībām:

- Datu valsts inspekcijai, mājas lapa: www.dvi.gov.lv

adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050

tālrunis: 67223131, e-pasts: pasts@dvi.gov.lv;

- tajā dalībvalsts uzraudzības iestādē, kurā ir viņa pastāvīgā dzīvesvieta, darbavieta vai iespējamā pārkāpuma izdarīšanas vieta. Informācija par citām uzraudzības iestādēm pieejama šeit.

Informācija par Bankas izmantojamo sīkdatņu politiku pieejama šeit.