Īpašais depozīts

Instruments stabiliem ienākumiem

Nosacījumi

TermiņšLikme
5 gadi4,5%
7 gadi6%
10 gadi10%
  • Procentu izmaksa - 1 reizi ceturksnī

  • Minimālā summa - 5 000 EUR

  • Individuāla likme depozītam virs 500 000 EUR 

  • Depozīta veids - subordinētais

Esošiem klientiem

Aicinām aizpildīt īsu pieteikumu mūsu ērtajā Internetbankā.

Latvijas privātpersonām

Jums ir jākļūst par BluOr Bank klientu.
Aicinām aizpildīt interaktīvo iesniegumu norēķinu konta atvēršanai mūsu Klientu kabinetā.
Pakalpojums pieejams arī attālināti. Vairāk lasīt šeit.

Privātpersonām ārpus Latvijas

Jums ir jākļūst par BluOr Bank klientu.
Aicinām aizpildīt īsu pieteikumu, un ar jums sazināsies bankas pārstāvis.
EEZ, Šveices un Lielbritānijas privātpersonām pakalpojums pieejams arī attālināti.
Vairāk lasīt šeit.

Uzņēmumiem

Jums ir jākļūst par BluOr Bank klientu.
Aicinām aizpildīt īsu pieteikumu, un ar jums sazināsies bankas pārstāvis.
EEZ, Šveices un Lielbritānijas uzņēmumiem pakalpojums pieejams arī attālināti. Vairāk lasīt šeit.

*Subordinētais depozīts (26.06.2013. ES regulas Nr. 575/2013 (62.-64. pants) izpratnē – subordinētais aizdevums) ir klienta aizdevums bankai ar iespēju saņemt noteiktu peļņas procentu. Sniedzot subordinēto aizdevumu, klientam ir iespējas pelnīt vairāk – procentu likmes ir ievērojami augstākas nekā parastiem depozītiem. Uz subordinētajiem depozītiem neattiecas valsts garantiju sistēma. Depozīta pamatsummu noguldītājs saņem beidzoties aizdevuma termiņam.