Informācija investoriem

20 gadu pieredze

Kopš 2001. gada mūsu komanda ir izaugusi no 39 līdz 214 darbiniekiem.

Savu darbību esam iesākuši ar Baltijas valstu klientu apkalpošanu, tagad mēs piedāvājam pakalpojumus visās Eiropas valstīs.

100% Latvijas banka

BluOr Bank AS akcionāri ir Latvijas uzņēmēji.

2021. gadā banka ir iekļauta sistēmiski nozīmīgu piecu banku vidū Latvijā.

Banka biznesam

BluOr Bank stratēģiski prioritārais darbības virziens – pakalpojumu sniegšana uzņēmumiem un to finansēšana.

Tehnoloģiska banka

Pakalpojumi tiešsaistē, mūsdienīgas tirdzniecības platformas, ērta mobilā lietotne. Konta attālināta atvēršana biznesam — 
24 stundu laikā.

BluOr Bank AS subordinētas obligācijasEmisijas nosaukums

EUR BLUOR BANK 7.00 SUBORDINĒTĀS OBLIGĀCIJAS 22-2029

Tirdzniecība

NASDAQ Riga, Baltijas parāda vērtspapīru saraksts (regulētais tirgus)

Statuss

Nenodrošinātas subordinētās obligācijas

ISIN

LV0000802569

Nominālvērtība

EUR 1`000

Piedāvāto obligāciju skaits

4`855

Kopējais emisijas apjoms

EUR 4`855`000

Gada procentu likme

7.00%

Dzēšanas termiņš

01.06.2029

Pamatprospekts

Galīgie noteikumi

Prospekta kopsavilkums 

Finanšu pārskati

Prezentācija

Vebinārs

Pamatprospekts

Pamatprospekts ir sagatavots atbilstoši Eiropas Komisijas Prospekta Regulai (EU) 2017/1129 un publicēts Finanšu un Kapitālā tirgus komisijas tīmekļvietnē un BluOr Bank tīmekļvietnē.

Pirms ieguldīt Obligācijās, lūdzam iepazīties ar Pamatprospektu, Emisijas kopsavilkumu, Galīgiem noteikumiem un dokumentiem, kas pievienoti prospektam.

Papildus jautājumu gadījumā aicinām rakstīt uz e-pasta adresi: investor@bluorbank.lv

Svarīga atruna

Šī informācija ir reklāma un nav prospekts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1129 izpratnē.
Šī informācija nav uzskatāma par pārdošanas piedāvājumu vai aicinājumu veikt obligāciju iegādi, kā arī nav ieteikums vai konsultācija par obligāciju sākotnējo publisko piedāvājumu.
BluOr Bank obligācijas ir sarežģīts finanšu instruments un nav piemērots visiem ieguldītājiem.