BlueOrange kļūst par pirmo online banku Latvijā

2018. gada 24. maijs

BlueOrange ir pirmā banka Latvijā, kas 22.maijā ir saņēmusi finanšu nozares uzraugošās institūcijas FKTK atļauju veikt klientu piesaisti, izmantojot attālinātās jeb online identifikācijas procesu. Tas nozīmē, ka BlueOrange turpina attīstību kā tehnoloģiska banka, kļūstot par mūsdienīgu finanšu platformu, kas var sniegt tiešsaistes pakalpojumus Latvijas rezidentu lokam - fiziskām personām visā pasaulē. Tādējādi arī Latvija tuvojas tādām valstīm, kā Vācija, Lielbritānija, Igaunija, kas pilnā apmērā izmanto attālināto saziņu ar klientiem.

Attālinātā identifikācija nozīmē, ka klientam vairs nebūs jādodas uz bankas filiāli, lai atvērtu kontu. Klienta identifikācija klātienē tiks aizstāta ar video-sarunu. Visa pārējā komunikācija (dokumentu, karšu sūtīšana) notiks elektroniski un pa pastu.

“No klienta puses identifikācijas process izveidots maksimāli vienkāršs un ērts: ir jāienāk bankas speciāli izveidotajā tiešsaistes kabinetā, autorizējoties ar savu epastu vai facebook profilu, jāaizpilda iesniegums konta atvēršanai un elektroniski jāsaņem aicinājums pievienoties video-sarunai, kuras laikā jāuzrāda arī ID dokuments,” stāsta BlueOrange Operacionālās darbības direktore, projekta vadītāja Marina Zaharova. “Banka izskata pieteikumu un pozitīva lēmuma gadījumā sūta pa pastu maksājumu karti, bet uz mobilo telefonu – linkus, lai pieslēgtos mobilajai digipass-ierīcei BlueKey un Internetbankai. Šobrīd tikšanās klātienē būs nepieciešama papildus produktu, lielāku par 5000 EUR mēnesī limitu vai augstāka riska pakalpojumu gadījumā, taču arī šajā ziņā savā attīstībā iesim uz priekšu, ” paskaidro Marina Zaharova.

“Projekts uzsākts jau 2015.gada vasarā, kad banka sāka strādāt pie jaunā biznesa modeļa, kura ietvaros bija plānota ES valstu un turpmāk – visas pasaules klientu piesaiste, neuzturot reģionālos birojus katrā valstī,” sīkāk stāsta Marina Zaharova. “Tobrīd mūs iedvesmoja kaimiņu – Igaunijas progress, kur tajā laikā sākās e-rezidences projekts, kura mērķis bija arī šī sen gaidīta attālinātā identifikācija. Pētījām labākos piemērus banku nozarē pasaulē, kas jau tajā laikā izmantoja klientu attālinātās identifikācijas instrumentus, lai sniegtu tiem pakalpojumus. Atradām labus piemērus arī regulējošajiem un nepieciešamo procesu dokumentiem,” pieredzē dalās e-projekta vadītāja.

Kopš banka savus risinājumus prezentējusi FKTK 2016.gada rudenī, ir veikts skrupulozs darbs pie paša procesa un normatīvo dokumentu izstrādes, risku izvērtēšanas un darbinieku apmācības. Pa šo laiku ir izveidots klientu attālinātās piekļuves kabinets, kur jau tagad potenciālie klienti var aizpildīt interaktīvu iesniegumu konta atvēršanai. 2017.gada novembrī tika veiktas izmaiņas likumdošanā - attālinātās identifikācijas process tika ierakstīts likumā, kas deva bankai iespēju sagatavot oficiālu pieteikumu atļaujas saņemšanai FKTK.

“Vislielākais izaicinājums bija izveidot klientam ērtu, vienkāršu un drošu platformu. Šobrīd ar gandarījumu varam atzīt, ka izveidotais process atbilst uzstādītajam mērķim un jau vasaras vidū nodosim to izvērtēšanai arī klientiem,” stāsta Marina Zaharova. “Tā kā esam šī pakalpojuma pionieri tik ļoti nozīmīgajā finanšu platformu jomā, atļaujas saņemšanai sākotnēji tika izstrādāta tehniskajā ziņā vienkāršu tehnoloģiju izmantošana attālinātajai identifikācijai, kurā piedalās cilvēki, nevis automatizētas sistēmas. Vienlaikus jau tagad gatavojamies ļoti tuvajai biometrisko skeneru nākotnei, taču prioritāte vienmēr būs klientu ērtība, drošība un visu risku izvērtēšana,” komentē projekta vadītāja. “Atbilstoši FKTK prasībām, pirms attālinātās identifikācijas procesa sākšanas banka veiks visas nepieciešamās sagatavošanās darbības un apstiprinās iekšējos normatīvos aktus, lai tiktu ievērotas Regulas par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi prasības,” piebilst Marina Zaharova.

Jaunās iespējas ļaus bankai viegli piesaistīt un apkalpot klientus arī tālākajos Latvijas novados un Latvijas rezidentus ārzemēs, kas nebija līdz šim iespējams. Savukārt tie, kas dod priekšroku personīgai sarunai, arī turpmāk var doties uz BlueOrange klientu apkalpošanas centru Rīgā.