BlueOrange pirms termiņa dzēš bankas emitētās subordinētās obligācijas

2018. gada 29. maijs

2012. gada novembrī BlueOrange (tobrīd – AS Baltikums Bank) veikusi divas obligāciju emisijas – 3 200 000 eiro (BALTIKUMS EUR SUB 6 11/12/2019 LV0000801074) un 880 000 dolāru (BALTIKUMS USD SUB 6 11/12/2019 LV0000801082) apmērā pēc nominālvērtības ar dzēšanas datumu 2019. gada 12. novembrī un ar kupona likmi 6% gadā.

Bankas emitētās subordinētās obligācijas šobrīd ir dzēstas pirms termiņa.

Lēmums par subordinēto obligāciju pirmstermiņa izpirkšanu atbilst bankas biznesa stratēģijai un liecina par labiem bankas kapitāla pietiekamības radītājiem, kas ir viens no pamatnoteikumiem, saņemot FKTK atļauju pirmstermiņa izpirkšanai.