2017. gadā BlueOrange Bank attīsta jaunus darbības virzienus

2018. gada 08. maijs

2018.gada 20.aprīlī ir publicēts BlueOrange Bank auditētais gada pārskats par finanšu darbību 2017.gadā. Tas apliecina, ka banka aizvadīto gadu ir noslēgusi ar 4,8 miljonu EUR peļņu un savā darbībā bijusi sekmīga.

Aizvadītajā gadā bankas darbībā ir notikušas ievērojamas izmaiņas: banka ir kļuvusi par starptautisku finanšu platformu, piedāvājot pakalpojumus ievērojami plašākam klientu lokam. Banka ir mainījusi biznesa modeli, paplašinājusi pakalpojumu sniegšanas tirgu. Ieviešot jaunus produktus un pakalpojumus. 2017. gada janvārī Banka sāka lietot jaunu zīmolu – BlueOrange, rudenī tika reģistrēts arī bankas jaunais juridiskais nosaukums – AS BlueOrange Bank.

Kā liecina auditētie dati, 2017. gads noslēgts ar 4,8 miljonu EUR peļņu. Bankas pamatdarbības ienākumi pārskata periodā sasniedza 28.1 miljonus EUR. Bankas kapitāla apjoms ir sasniedzis 60 miljonus EUR, kas ir par 2% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Par 18,1 miljoniem EUR ir palielinājies arī bankas kopējais aktīvu apjoms (t.sk. aktīvi pārvaldīšanā), kas 2017. gada noslēgumā sasniedza 692 miljonus EUR.

Sekmīgi ir bankas galvenie finanšu darbības rādītāji: bankas likviditāte 2017. gada beigās bija 76.61%, kapitāla pietiekamība – 18,68%, kapitāla atdeve (ROE) – 8.09% un aktīvu atdeve (ROA) – 0,75%.

Ievērojami audzis ir BlueOrange Bank kreditēšanas apjoms: kopējais kredītu portfelis un kredītsaistības gada beigās sastādīja 214,4 miljonus EUR, kas ir par 26% vairāk nekā pērn. Kopējais piešķirto kredītu apjoms pērn sastādīja 84,3 miljonus EUR; gandrīz puse no tiem jeb 38,3 miljoni EUR ieguldīti Latvijas ekonomikā, veicinot vietējo uzņēmumu izaugsmi.

Aizvadītajā gadā banka ievērojamus resursus un līdzekļus ieguldījusi, lai paplašinātu produktu un pakalpojumu klāstu Latvijas uzņēmējiem un privātpersonām. BlueOrange Bank klientu kopējais skaits ir pieaudzis par 61%.

Būtisku klientu skaita pieaugumu veicināja arī sekmīgie klientu portfeļu pārvaldīšanas rezultāti. To vidējais svērtais gada ienesīgums pēc komisijām sastādījis 18,39%. Klientu portfeļu pārvaldībā esošie līdzekļi, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir palielinājušies par 38%.

Klientu ērtībai Vecrīgas centrā atklāts jauns Klientu apkalpošanas centrs, kas papildina bankas attīstīto komunikāciju ar klientiem tiešsaistē.

2017. gada nogalē BlueOrange Bank uzsāka sadarbību ar vienu no vadošajiem Vācijas finanšu tehnoloģiju uzņēmumiem, kuras rezultātā audzis klientu skaits arī Vācijas un Austrijas iedzīvotāju vidū. Vien dažu mēnešu laikā līdz gada beigām tika piesaistīti noguldījumi 38,5 milj. EUR apmērā.

Aizvadītajā gadā vairāk nekā 1 miljons EUR investēts bankas tehnoloģiskajos projektos. Piemēram, BlueOrange Bank ir to pirmo Latvijas banku vidū, kas 2017. gadā ieviesa API – banku sistēmu interfeisu, kas nodrošina sadarbību ar augsti tehnoloģiskiem uzņēmumiem. Vienlaikus ir uzlabota un paplašināta Internetbankas funkcionalitāte, veikta apjomīga bankas iekšējo biznesa procesu automatizācija.

BlueOrange Bank darbībā liela uzmanība tiek pievērsta risku samazināšanai un bankas drošības standartu paaugstināšanai. 2017.gada periodā banka veikusi un turpina veikt būtiskus iekšējās kontroles sistēmas uzlabojumus un nepieciešamos pasākumus tās darbības pilnveidošanai un efektivitātes nodrošināšanai, kas ļauj identificēt noziedzīgu darījumu pazīmes, vienlaikus palielinot attiecīgo speciālistu skaitu un nodrošinot patstāvīgus apmācības un kvalifikācijas celšanas pasākumus. Aizvadītajā gadā ir iesākti un 2018.gadā tiks realizēti divi nozīmīgi projekti darbības atbilstības nodrošināšanā: sadarbībā ar ASV partneriem tiks ieviestas divas automatizētas monitoringa sistēmas klientu darījumu uzraudzībai un aizdomīgu darījumu identificēšanai. Bankas jaunā biznesa modeļa rezultātā izmaiņas ir notikušas arī klientu sastāvā – ir samazinājies klientu skaits paaugstināta riska ģeogrāfiskajos reģionos un būtiski palielinājies klientu skaits vietējā tirgū un Rietumeiropas valstīs. Šis process paātrināti turpināsies arī 2018. gadā.

Arī 2018. gadā tiks turpināta modernu tehnoloģisko platformu izstrāde, tehnoloģisko pakalpojumu attīstība un modernizācija. Jau 2018. gada 1. ceturksnī BlueOrange Bank uzstādīja Latvijā pirmos piecus bankomātus bezkontakta kartēm.

2017. gadā BlueOrange Bank ir apliecinājusi, ka spēj piedāvāt inovatīvus un klientiem ērtus risinājumus, vienlaikus saglabājot augstus bankas drošības un kvalitātes standartus.

Notikumi Latvijas finanšu tirgū 2018.gada sākumā apstiprināja pirms diviem gadiem pieņemtā lēmuma par biznesa modeļa pakāpenisko maiņu pareizību un savlaicīgumu. Savukārt, ievērojot paaugstinātos visa Latvijas finanšu tirgus reputācijas riskus un no sagaidāmajām likumdošanas izmaiņām izrietošas sekas bankas klientu portfelim, banka 2018.gadā vislielāko uzmanību pievērsīs drošībai, risku mazināšanai un likumdošanas prasību ievērošanai visos aspektos, apliecinot ilgtspējīgas un stabilas bankas statusu privātpersonu un biznesa klientu apkalpošanā.