Baltikums Bank pirmajā pusgadā uzrāda stabilus rezultātus

2015. gada 23. jūlijs

Kā liecina Baltikums Bank neauditētie finanšu dati, bankas pamatdarbības ienākumi šī gada pirmajā pusgadā sasniedza 17,99 miljonus EUR, uzrādot 8% pieaugumu salīdzinājumā ar pagājušā gada pirmajiem sešiem mēnešiem.

Pārskata perioda beigās bankas kopējais aktīvu apjoms (t.sk., aktīvi pārvaldīšanā) sasniedzis 741,94 miljonus EUR, uzrādot 13% pieaugumu salīdzinājumā ar pārskata periodu pērn. Savukārt par 17% jeb 91,86 miljoniem ir pieaudzis klientu noguldījumu apjoms, tai skaitā, - arī noguldījumi subordinētajā kapitālā. Nemainīgi augsti ir galvenie bankas darbības drošības rādītāji: bankas likviditāte pārskata perioda beigās bija 81,48%, kapitāla pietiekamība – 16,68% (pēc provizoriskiem datiem). Savukārt augstie kapitāla atdeves (ROE) – 20,7% un aktīvu atdeves rādītāji (ROA) – 1,7 % - norāda uz Baltikums Bank vietu sekmīgāko banku vidū Latvijā.

Aizvadītajā pusgadā, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, par 28% ir palielināts kreditēšanas apjoms. Jāatzīmē, ka 57% no visiem kredītiem ir ieguldīti tieši Latvijas ekonomikā, tādējādi veicinot gan Latvijā saražoto preču eksportu, gan veicinot jaunu darba vietu rašanos.

„Neskatoties uz sarežģīto ekonomisko situāciju un zemajiem Eiropas un NVS valstu ekonomiskās izaugsmes rādītājiem, Baltikums Bank aizvadītajā pusgadā ir uzrādījusi stabilu attīstību. Izaugsme ir būtiskākajos bankas darbības rādītājos, klientu noguldījumu un klientu skaita pieauguma temps ir ar stabilu augšupejošu līkni. Savukārt ikvienai finansu iestādei nozīmīgie likviditātes un kapitāla pietiekamības rādītāji apliecina bankas darbības efektivitāti un stabilitāti,” komentē Baltikums Bank valdes priekšsēdētājs Dmitrijs Latiševs. „Bankas sekmīgo attīstību lielā mērā ir veicinājusi spēja ātri pieņemt lēmumus, veikt biznesa modeļa korekcijas, izvērtēt perspektīvas,” akcentē Dmitrijs Latiševs.

„Pārskata periodā esam turpinājuši attīstīt bankas produktus un attālināto klientu apkalpošanu, bankas klientu ģeogrāfijā iezīmējot vairākus jaunus punktus Centrāleiropā un Austrumāzijā un paplašinot sadarbību ar partneriem šajos reģionos. Nodrošinot saviem klientiem personalizētu apkalpošanu un individuālu pieeju, vienlaikus nopietni strādājam pie tiem pakalpojumiem, kas klientam jānodrošina interneta vidē,” komentē Baltikums Bank valdes priekšsēdētājs. „Straujajā digitalizācijas laikmetā ir svarīgi saprast, kā tuvākajā nākotnē var mainīties un attīstīties finanšu pakalpojumu vide, tāpēc aizvadītajā periodā esam realizējuši vairākus apjomīgus tehnoloģiskos projektus gan bankas klientu komfortam un finanšu darījumu drošībai, gan vēl operatīvākai un efektīvākai bankas iekšējai funkcionēšanai,” piebilsts Dmitrijs Latiševs.

„Bankas kā finanšu institūcijas drošība, uzticamība, ilgtermiņa partnerība un vienlaikus nepārtraukta attīstība ir svarīgākie noteikumi veiksmīgam mūsu klientu un bankas biznesam, - to apliecina bankas darbība 2015.gada pirmajā pusgadā un šos pamatprincipus ievērosim arī turpmāk,” uzver Baltikums Bank valdes priekšsēdētājs Dmitrijs Latiševs.


Ingrīda Šmite
Sabiedrisko attiecību vadītāja

BALTIKUMS BANK building