Baltikums Bank atbalsta ostu uzņēmumu attīstību

2015. gada 30. septembris

Septembrī Liepājas ostā darbu uzsākusi SIA "Ekers Stividors LP", kam Liepājas SEZ valde ir piešķīrusi Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrības statusu. Sākot no 1.oktobra, SIA "Ekers Stividors LP" uzsāks jauna investīciju plāna realizēšanu, pilnībā pārņemot līdzšinējai stividorkompānijai AS "Liepājas osta LM" piederošos aktīvus.

Kompānijas "Ekers Stividors LP" biznesa attīstība Liepājas ostā ir kļuvusi iespējama, pateicoties Baltikums Bank sniegtajam finansiālajam atbalstam - šī gada sākumā noslēgtajam kreditēšanas līgumam.

“Baltikums Bank izsniegtais kredīts ļauj mums iegādāties nepieciešamās tehniskās iekārtas, sakārtot infrastruktūru, lai veiksmīgi uzsāktu Liepājas ostā ienākošo kuģu apkalpošanu, pakāpeniski palielinot pārkrauto kravu apjomu un līdz 2022.gadam sasniedzot 2,5 miljonus tonnu gadā,” stāsta SIA "Ekers Stividors LP" valdes loceklis Gatis Svētiņš. “Mēs plānojam attīstīt noliktavu saimniecību un piesaistīt ilgtermiņa klientus, kuri ir gatavi piedalīties ostas infrastruktūras attīstībā, tādējādi nodrošinot ilgtspējīgu Liepājas ostas attīstību, uzlabojot tās efektivitāti un konkurētspēju. Mūsu īpašumā ir portālceltņi un cita ostas tehnika, kas jau šobrīd uzstādīta četrās vietās Liepājas ostā. Savukārt kompānijas tiešajam īpašniekam SIA "GS Stividoring" pieder vairāk nekā 20 tehnikas vienību, kuras atrodas Rīgas ostā un kuras nepieciešamības gadījumā var tikt pārvietotas, lai nodrošinātu liela apjoma kravu pārkraušanu,” atzīmē Gatis Svētiņš.

“Tā kā Baltikums Bank ir ilggadēja pieredze starptautiskās tirdzniecības finansēšanā un padziļināta izpratne par ostu biznesu, mums bija saprotams SIA "Ekers Stividors LP" biznesa attīstības plāns, tāpēc no mūsu puses bija pozitīvs lēmums. Mēs redzam kompānijas potenciālu un jau tagad apspriežam iespējamo atbalstu kompānijas biznesa attīstības nākamās kārtas realizēšanai,” komentē Baltikums Bank Finansēšanas pārvaldes vadītāja vietnieks Vasilijs Karpovs un piebilst, ka banka arī turpmāk plāno prioritāri atbalstīt Latvijas, kā arī pārējo Baltijas valstu kompānijas, kas strādā ostu biznesā.

2015.gada pirmajā pusgadā, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, Baltikums Bank kreditēšanas apjomu ir palielinājusi par 28%. Jāatzīmē, ka 57% no visiem kredītiem ir ieguldīti tieši Latvijas ekonomikā, tādējādi veicinot gan Latvijā saražoto preču eksportu, gan veicinot jaunu darba vietu rašanos.

SIA "Ekers Stividors LP" sniedz stividoru, kravu ekspedīcijas, kuģu aģentu un muitas brokeru pakalpojumus. Uzņēmumā Liepājā sākotnēji ir plānotas 70 darbavietas, kas nākotnē varētu tikt palielinātas līdz 90. SIA "Ekers Stividors LP" valdes loceklis Gatis Svētiņš stividorbiznesā darbojas jau 22 gadus, viņa vadībā SIA "GS Stividoring" pērn Rīgas ostā ir apstrādājusi 3,1 miljonu tonnu kravu.


Ingrīda Šmite
sabiedrisko attiecību vadītāja
ingrida.smite@baltikums.eu

One lonely px