Tiek uzsākta BluOr Bank obligāciju kotēšana biržā

2022. gada 02. jūnijs

No 2.jūnija tiek uzsākta BluOr Bank obligāciju kotēšana Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā. Tas ir pirmais laidiens BluOr Bank obligāciju programmas ietvaros. Ievērojot biržu tradīcijas, notikums tika atzīmēts ar 2. jūnija tirdzniecības sesijas atklāšanas zvana simbolisku iezvanīšanu biržas “Nasdaq Riga” telpās.

Ar obligāciju emisiju BluOr Bank piesaistīja finansējumu vairāk nekā 4,8 miljonu eiro apmērā. Piesaistītie līdzekļi tiks izmantoti bankas kapitāla stiprināšanai.

“BluOr Bank obligāciju kotēšana biržā apliecina bankas stabilitāti, izaugsmi un izvirzīto stratēģisko uzdevumu sekmīgu realizāciju, ko apliecina arī investoru lielā uzticība. Kopš šī gada BluOr Bank ir iekļauta piecu sistēmiski nozīmīgu finanšu iestāžu vidū. Tas nozīmē, ka banka ar savu mērķtiecīgo darbu un ieguldījumu Latvijas finanšu tirgū ir sasniegusi nozīmīgu līmeni savā izaugsmē. Papildus naudas resursu piesaiste ir viens no bankas turpmākajiem izaugsmes priekšnosacījumiem, kas dod iespēju savukārt veiksmīgi, uz iespējami izdevīgākiem noteikumiem sniegt finanšu atbalstu uzņēmumiem, kuru biznesa attīstība ir visas ekonomikas nozīmīgs virzītājspēks,” atzīmē BluOr Bank AS galvenais izpilddirektors Dmitrijs Latiševs.

BluOr Bank obligāciju emisijas apjoms ir 4,855 miljoni eiro. Vienas obligācijas nominālā vērtība ir 1000 eiro, gada procentu likme (kupons) 7% un dzēšanas termiņš 7 gadi. Procentu maksājumi par obligācijām tiks veikti reizi trijos mēnešos.