Dokumentārais akreditīvs

Uzticami norēķini gan eksportētājam, gan importētājam

Piedāvājums importētājiem
Izmantojiet akreditīvu, lai veiktu apmaksu par preci, kas tiek iepirkta no ārvalstu pārdevēja

Tas ir ērti:

izsniedzamā akreditīva nosacījumus diktējat jūs saskaņā ar noslēgto līgumu;
apmaksu veic jūsu banka tikai tad, ja tiek ievēroti VISI akreditīva nosacījumi;
bez jūsu piekrišanas banka neapmaksās akreditīvu, kamēr netiek ievēroti nosacījumi;
varat sagatavoties preces saņemšanai laicīgi, turot nepieciešamos dokumentus, jo prece parasti

tiek piegādāta ilgāk, nekā tiek apstrādāti dokumenti (it īpaši jūras transportēšanas gadījumā).

Noformēšana

 • Aizpildiet Pieteikumu akreditīva atvēršanai. Papildus dokumentu sarakstam, termiņam un citiem līguma ar eksportētāju noteikumiem, norādiet vai esat gatavi sniegt naudas segumu jeb būs nepieciešama kredīta izsniegšana.

 • Banka izskatīs jūsu pieteikumu un apstiprinājuma gadījumā izsniegs akreditīvu.

 • Jūs saņemsiet eksportētāja bankai nosūtītā SWIFT ziņojuma kopiju.

 • Saņemot nepieciešamos dokumentus, banka pārbaudīs to atbilstību akreditīva noteikumiem un, ja netiks konstatētas neatbilstības, veiks pārskaitījumu eksportētāja bankai un izsniegs dokumentus jums.

 • Konstatējot neatbilstības akreditīva prasībām, banka apmaksās dokumentus tikai pēc jūsu piekrišanas saņemšanas tās nododamo dokumentu pieņemšanai un apmaksas veikšanai.

Izsniedzam akreditīvu ar pilnu vai daļēju naudas segumu, piešķirot kredītlīniju

Sniedzam kredītlimitu, kas var tikt nodrošināts ar preci ceļā, krājumiem noliktavā, kā arī ar citiem aktīviem, nekustamo īpašumu utt.

Sniedzam konsultācijas klientiem bez papildu komisijas maksas akreditīva apkalpošanas laikā

Piedāvājums eksportētājiem
Akreditīvs nodrošina jums garantētu apmaksu par preci, kuru pārdodat pircējam ārvalstīs

Noformēšana

 • Jūsu banka paziņos par jūsu labā atvērto akreditīvu

 • Saņemot akreditīvu, pārbaudiet tā atbilstību noslēgtā līguma nosacījumiem

 • Varat vērsties pie importētāja, lai ieviestu izmaiņas akreditīvā gadījumā, ja akreditīva nosacījumi neatbilst līgumam

 • Novērtējiet savas iespējas nepieciešamā apmērā un termiņā veikt preces piegādi

 • Pārliecinieties, ka spēsiet noformēt visus dokumentus un iesniegt tos savā bankā ne vēlāk par akreditīvā norādīto termiņu

 • Pievērsiet uzmanību tam, kādas komisijas ir jāapmaksā jums

 • Noteiktajā termiņā iesniedziet akreditīvā norādītos dokumentus savai bankai, kas tos noformēs apmaksas saņemšanai

 • Jūsu uzņēmuma norēķinu kontā tiks ieskaitīti naudas līdzekļi, kas tiks saņemti no jūsu partnera bankas

Mēs paziņosim jums par jūsu labā atvērto akreditīvu

Ārvalstu banku atvērto akreditīvu apstiprināšana – veiksim apmaksu akreditīva izdevējbankas vietā

Ienākumu cedēšana – pēc jūsu lūguma varam noformēt daļēju jums pienākošos akreditīva ienākumu cedēšanu, pārskaitot to apmaksas saņemšanas brīdī

Diskontēšana akreditīviem ar atlikto maksājumu – pēc jūsu lūguma varam izmaksāt daļu no akreditīva summas pirms tajā norādītā atliktā maksājuma termiņa iestāšanās

Atbalsts samaksas saņemšanā gadījumā, ja apmaksa tiek atteikta dokumentos esošo kļūdu dēļ

Ja vēlaties uzzināt vairāk par dokumentāriem akreditīviem, lūdzu, rakstiet mums, un mēs pēc iespējas ātrāk sazināsimies ar Jums!