Dokumentārais inkaso 

Par drošiem darījumiem ar saskaņotiem noteikumiem

Dokumentāro inkaso izmanto norēķiniem starptautisku tirdzniecības darījumu partneri,
kas jau ilglaicīgi un veiksmīgi sadarbojas. Importētāja banka inkasē maksājumu, lai apmaksātu eksportētāja bankas sniegtos finanšu un/vai preču pavaddokumentus. Inkaso NEGARANTĒ apmaksu piegādātājam.

Importētāji

Maksājiet ārvalstu partnerim, kad ir saņemti dokumenti iegādājamajai precei

Izpilde

 • Banka jums paziņos, ka no ārvalstu bankas saņemta preces dokumentācija uz jūsu vārda. Paziņosim summu un valūtu, kā arī to apmaksas noteikumus, un pieprasīsim jūsu piekrišanu dokumentu saņemšanai.

 • Pārliecinieties, ka ir atsūtīti visi nepieciešamie dokumenti iegādājamajai precei, un ka jums ir pieņemams atbilstošais apmaksas veids, t.i.:
  • uzreiz pret samaksu,
  • uzreiz pret tratas (vekseļa) akceptu ar atliktu maksājumu,
  • pēc akceptētās tratas, ar atliktu maksājumu, apmaksas.

 • Jūs paziņojat bankai par savu piekrišanu

 • Jūs atļaujat bankai norakstīt no jūsu konta dokumentos norādīto summu attiecīgajā datumā

 • Mēs pārskaitām attiecīgo summu eksportētāja bankai, papildus ieturot komisijas naudu no jums

 • Nododam jums dokumentus, uz kuru pamata varēsiet saņemt preci

Izmantot dokumentāro inkaso un patstāvīgi izvēlēties, kad apmaksāsiet dokumentus

Izmantot iespēju saņemt dokumentus pirms preces piegādes laika

Akceptēt tratu un saņemt dokumentus, apmaksājot preci tratā norādītajā termiņā

Konsultācijas par inkaso dokumentu noformēšanu

Atgādinām par maksājuma termiņa iestāšanos

Sadarbojamies ar jūsu partneru bankām 

Eksportētāji
Saņemiet apmaksu par uzkrauto preci no importētāja bankas.

Importētāja banka negarantē samaksu, bet neatlaidīgi lūdz savu klientu veikt maksājumu norādītajā termiņā. 

Izpilde

 • Atkraujot preci, jūs atsūtiet mūsu bankai Inkaso rīkojumu un preces dokumentāciju.

 • Inkaso rīkojumā norādiet importētāja (pircēja) banku, apmaksas un dokumentu izsniegšanas termiņu un nosacījumus.

 • Mūsu banka ar kurjerpastu nosūta dokumentus importētāja bankai, pieprasot apmaksu.

 • No pircēja bankas saņemtie līdzekļi tiek ieskaitīti jūsu kontā.

Izmantojiet dokumentāro inkaso, lai samazinātu risku, ka par preci netiek saņemta samaksa

Paziņojumus, ja jūsu partneris atsakās apmaksāt preci

Dokumentu kontroli līdz pilnīgas apmaksas brīdim

Ja vēlaties uzzināt vairāk par dokumentāro inkaso, lūdzu, rakstiet mums, un mēs pēc iespējas ātrāk sazināsimies ar Jums.