BluOr Bank obligāciju emisija

BluOr Bank AS emitēto nenodrošināto un subordinēto obligāciju pilns saraksts

EmisijasISINEmisijas apjomsValūtaEmisijas
datums
Dzēšanas
datums
%
likme
VeidsStatus

BluOr Bank 7.00%
7Y bond

LV00008025694'855'000EUR02.06.202201.06.20297.00%

Subordinētās
obligācijas

Apgrozībā
EUR 10.00
BLUEORANGE BANK
AT1 TEMPORARY
WRITE-DOWN 20
LV00008024371'100'000EUR19.10.2020Beztermiņa10.00%Nenodrošinātas
subordinētas obligācijas
kā pirmā līmeņa
papildu kapitāla
instrumenti (AT1)
Apgrozībā
EUR 6.00
BLUEORANGE
CLN 18-2020
LV000085003010'000'000EUR15.10.201830.05.20206.00%
Kredītam
piesaistītās
obligācijas
Atmaksātas
USD 6.00
BALTIKUMS SUB
NOTES 14-2021
LV0000801611100'000USD28.11.201428.11.20216.00%
Subordinētās
obligācijas
Atmaksātas
EUR 6.00
BALTIKUMS SUB
NOTES 14-2021
LV000080162910'000'000EUR28.11.201428.11.20216.00%
Subordinētās
obligācijas
Atmaksātas
EUR 6.00
BALTIKUMS EUR
SUB NOTE 15-2022
LV000080172810'480'000EUR23.04.201524.04.20226.00%
Subordinētās
obligācijas
Atmaksātas
Baltikums USD
sub notes 2019 
LV0000801082900'000USD12.11.201212.11.20196.00%
Subordinētās
obligācijas
Atmaksātas
Baltikums EUR
sub notes 2019 
LV00008010743'200'000EUR12.11.201212.11.20196.00%
Subordinētās
obligācijas
Atmaksātas
Baltikums 3Y
(3M EURIBOR) Notes
LV000080040710'000'000EUR
02.02.2007
02.02.2010
3M
EURIBOR
+3.00%
Nenodrošinātās
obligācijas
Atmaksātas
Baltikums CLN 01LV0000800530700'000LVL06.09.200724.08.20093M
RIGIBOR
+2.00%
Kredītam
piesaistītās
obligācijas
Dzēstas pirms termiņa
Baltikums
3Y 6.875% Notes
LV00008003245'000'000LVL20.04.200620.04.20096.875%
Nenodrošinātās
obligācijas
Atmaksātas
AS Akciju
komercbanka
Baltikums obligācijas
29.12.2006
LV00008002583'850'000LVL29.12.200429.12.20066M
RIGIBOR
+3.50%
Nenodrošinātās
obligācijas
Atmaksātas

ADDITIONAL TIER 1 TEMPORARY
WRITE-DOWN NOTESб Tranche No1

LV00008027755'550'000EUR08.12.2023Beztermiņa13.00%AT1
obligācijas
Parakstīšanās