Aicinām pievienoties

NILLTPFN pārvaldīšanas, darbības atbilstības augstākā līmeņa vadītāju


Pienākumi:

 • pārraudzīt Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) likuma un Sankciju likuma izpildi bankā un bankas grupā;

 • izvērtēt un uzlabot bankas un bankas grupas NILLTPF un sankciju riska (turpmāk – Procesu) pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas darbības efektivitāti;

 • piedalīties Procesu struktūrvienību darbu pilnveidošanā un nodrošināt iekšējās kontroles sistēmas darbības atbilstību LR normatīvo aktu un labās prakses prasībām;

 • nodrošināt komunikāciju ar ārējām iestādēm Procesu jautājumos;

 • kontrolēt darbības atbilstības ārējo normatīvo dokumentu prasību ievērošanu un nodrošināt darbības atbilstības riska pārvaldīšanu bankā un bankas grupā;

 • nodrošināt darbības atbilstības pasākumu īstenošanu ieguldījumu pakalpojumu jomā (EMIR, MiFIDII un citi finanšu instrumentu jomas normatīvie akti);

 • nodrošināt FATCA, CRS prasību ievērošanu bankas darbībā.

Prasības:

 • atbilstība NILLTPFN likuma 10.1 pantam;

 • atbilstība Kredītiestāžu likuma 24.panta 1. un 2.punktiem;

 • augstākā izglītība finanšu, uzņēmējdarbības, ekonomikas vai tiesību jomā;

 • starptautiski atzīts profesionālais sertifikāts Procesu jomā;

 • obligāta darba pieredze NILLTPFN jomā banku vai finanšu sektorā ne mazāk par 5 gadiem, no tiem – ne mazāk par 2 gadiem līdzīgā amatā;

 • izpratne par finanšu iestādes darbību, iekšējās kontroles sistēmas uzbūvi un risku pārvaldīšanu;

 • zināšanas un izpratne par bankas darbības atbilstības nodrošināšanu FATCA, CRS prasībām;

 • darba pieredze darbības atbilstības pasākumu īstenošanā, ieskaitot ieguldījumu pakalpojumu jomā;

 • teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas, mutvārdos un rakstos;

 • spēja noteikt prioritātes un argumentēt;

 • teicamas prezentācijas prasmes un prasme pārstāvēt uzņēmuma intereses.

Mēs piedāvājam:
Labi aprīkotu darba vietu Vecrīgā


Sadarbību ar profesionāliem un draudzīgiem kolēģiem un interesantu, dinamisku darba vidi.


Atalgojums no 5000 līdz 7000 EUR bruto


Veselības apdrošināšanas polisi,
sociālās garantijas un papildus brīvdienas.


Atbildīgu darbu stabilā un augošā komercbankā


Profesionālās izaugsmes iespējas atbilstoši iniciatīvai un sniegumam.

Pieteikuma anketa | NILLTPFN pārvaldīšanas, darbības atbilstības augstākā līmeņa vadītājs/-a

augšupielādēt

Sazināsimies ar Jums, ja tiksiet aicināts uz interviju. Atbildi nosūtīsim tikai tiem kandidātiem, kas tiks aicināti uz interviju.
Ja 2 nedēļu laikā pēc konkursa beigu termiņa neesat saņēmis uzaicinājumu uz darba interviju, ir uzskatāms, ka esat saņēmis BluOr Bank AS atteikumu.

Nosūtot savus datus, Jūs apliecināt, ka esat tos norādījis korekti un esat iepazinies ar BluOr Bank AS personas datu apstrādes politiku 
Datu apstrādes mērķis – kandidāta informācijas izvērtēšana izsludinātās vakances ietvaros, kā arī saziņai ar kandidātu.