BlueOrange atbalsta uzņēmumu kredītu pamatsummu maksājumu atlikšanu

2020. gada 05. maijs

Banka, saņemot uzņēmumu attiecīgo pieteikumu, varēs atlikt aizdevuma pamatsummas maksājumus līdz sešiem mēnešiem.

Banka BlueOrange pievienojas moratorijam, kuru Finanšu nozares asociācija ir izstrādājusi sadarbībā ar tās biedriem un kas paredz banku klientiem – juridiskām personām, kuru īstermiņa finanšu grūtības izraisījis COVID-19, iespēju atlikt aizdevuma pamatsummas atmaksu līdz sešiem mēnešiem.

Moratorijs attiecināms uz juridiskajām personām un citiem saimnieciskās darbības veicējiem, kas nav pašnodarbinātie un kuru kopējā kredītu saistību summa nepārsniedz 5 000 000 EUR. Moratorijs paredz atlikt aizdevuma pamatsummas maksājumus, ja aizdevuma līgumā paredzēta pamatsummas atmaksa pa daļām. Pēc klienta izvēles pilnībā vai daļēji saistību pamatsummas atmaksa tiek atlikta uz moratorijā noteikto periodu līdz sešiem mēnešiem. Šajā periodā klientam jāturpina maksāt procentus un pildīt citas aizdevuma līgumā paredzētās saistības.

Detalizēta informācija par moratorija noteikumiem publicēta Finanšu nozares asociācijas mājas lapā.

Moratorijs stājas spēkā 2020. gada 5. maijā un ir spēkā līdz Finanšu nozares asociācija paziņos par tā izbeigšanu. Klientam jāpiesakās pamatsummas atlikšanai līdz 2020. gada 12. jūnijam un lēmums bankai jāpieņem līdz 2020. gada 30. jūnijam.

Moratorijs saskaņots ar Finanšu kapitāla un tirgus komisiju, to izskatījusi arī Konkurences padome pēc konsultācijām ar Eiropas Komisiju. Tādējādi bankas harmonizē un sniedz arvien pieaugošu atbalstu saviem klientiem.

Papildus informācija – Par aizdevuma pamatsummas maksājumu pagaidu moratorija noteikšanu juridiskajām personām.