BluOr Bank pārskats par darbību 2022. gada 1. pusgadā

2022. gada 30. augusts

BluOr Bank veiksmīgi turpina attīstīt finanšu pakalpojumus
Latvijas uzņēmumiem


2022. gada 1. pusgadā ir notikuši ievērojami ģeopolitiskie satricinājumi visā Eiropā un jo īpaši Latvijai tuvējās kaimiņvalstīs, kā rezultātā vērojamas lielas izmaiņas uzņēmējdarbībā un kopējā tirgus situācijā. Bankai kā finanšu institūcijai pārskata periodā tas nozīmēja nepieciešamību veikt būtiskas korekcijas riska pārvaldīšanas jomā un plānošanā. Ar šiem uzdevumiem BluOr Bank ir veiksmīgi tikusi galā, pirmo pusgadu noslēdzot sekmīgi, atbilstoši plānotajiem rādītājiem bankas darbības būtiskākajos virzienos.

Pārskata periodu banka ir noslēgusi ar 4.1 miljonu EUR peļņu. Bankas pamatdarbības neto ienākumi 2022. gada 1. pusgadā sasniedza 10.5 miljonus EUR. Bankas pašu kapitāla apjoms ir 78 miljoni EUR, kopējais aktīvu apjoms ir 756 milj. EUR.

Bankas likviditāte 2022. gada 30. jūnijā sasniedza 198% (LCR). Sekmīgi ir arī pārējie būtiskākie bankas finanšu darbības rādītāji: kapitāla atdeve (ROE) – 10.4% un aktīvu atdeve (ROA) – 1.0%.

Pusgada laikā banka ir parakstījusi jaunus kredītlīgumus 54 milj. EUR apmērā. Kopējais piešķirto un izsniegto kredītu portfelis 2022. gada 30. jūnijā sasniedza 381,5 miljonus EUR, kas ir par 3,1% vairāk, nekā attiecīgajā periodā pērn.

2022. gadā banka mērķtiecīgi turpināja strādāt savā noteiktajā stratēģiski prioritārajā darbības virzienā – pakalpojumu sniegšana uzņēmumiem, par ko liecina nepārtraukts klientu – juridisko personu skaita pieaugums. Pirmajā pusgadā tas ir pieaudzis par 15%, un tas ir jau ceturtais pēc kārtas sešu mēnešu periods, kurā ir vērojams stabils bankas juridisko personu skaita pieaugums.

Šī gada maijā BluOr Bank subordinēto obligāciju emisijas rezultātā ir piesaistījusi finanšu līdzekļus vairāk nekā 4,8 miljonu eiro apmērā, iekļaujot tos bankas kapitālā. Papildus kapitāla piesaiste ir viens no bankas turpmākajiem izaugsmes priekšnosacījumiem, kas dod iespēju savukārt veiksmīgi, uz iespējami izdevīgākiem noteikumiem sniegt plašāku finanšu atbalstu uzņēmumiem, kuru biznesa attīstība ir visas ekonomikas nozīmīgs virzītājspēks.

2022. gada 2. jūnijā tika uzsākta bankas obligāciju kotēšana Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā. Bankas obligāciju kotēšana biržā apliecina tās stabilitāti, izaugsmi un izvirzīto stratēģisko uzdevumu sekmīgu realizāciju, ko apliecina lielā uzticība no investoru puses, kuru vidū ir ievērojams skaits arī fizisku personu. Bankas vadība arī turpmāk redz nozīmīgu BluOr Bank kapitāla stiprināšanas potenciālu, izmantojot biržas iespējas un investīciju instrumentus.

Attīstot pakalpojumus gan lielajiem korporatīvajiem klientiem, gan vidējiem un mazajiem uzņēmumiem, banka pārskata periodā ir uzsākusi faktoringa nodrošināšanu, sekmējot savu klientu biznesa nepārtrauktību un straujāku attīstību.

Banka turpina attīstīt jaunākās tehnoloģijas, un no 2022. gada maija saviem klientiem nodrošina jaunu mūsdienīgu un tehnoloģisku Blue KEY risinājumu. Tas ir ērts tehnoloģisks rīks klienta sadarbībai ar banku un ir drošs aizstājējs ierastajiem kodu kalkulatoriem.

Ievērojot klientu vēlmes un sekojot jaunākajām tendencēm interneta vietņu dizaina izstrādē, pārskata periodā banka ir pārgājusi uz modernāku internetbankas dizainu, kas vienlaikus nodrošina arī ērtāku funkcionalitāti un internetbankas lietošanu jebkurā ierīcē.

Ar mērķi uzsvērt bankas statusu un stiprināt bankas pozicionējumu gan Latvijas un Baltijas, gan citu valstu tirgos, vienādojot zīmolu un bankas juridisko nosaukumu, no 2022. gada 21. marta banka sāka izmantot jaunu zīmolu - BluOr Bank un mainīja bankas nosaukumu uz BluOr Bank AS. Bankas zīmola attīstība apliecina modernāko pasaules tendenču ievērošanu, kas virzās uz vienkāršību un lakonismu digitālajā vidē.

Saglabājot un saudzējot kultūrvēsturisko mantojumu, kas atrodas bankas ēkai Smilšu ielā 6 piegulošajā teritorijā, ir veikta valsts nozīmes aizsargājamā kultūras pieminekļa, 18. gadsimta portāla hidroizolācija.

Atbilstoši savai biznesa stratēģijai, arī 2022. gada 2. pusgadā banka kā prioritāru virzienu saglabās finansējuma nodrošināšanu Latvijas uzņēmumiem, īpašu uzmanību veltot projektiem, kas vērsti uz ietekmes uz vidi mazināšanu, zaļo enerģiju, videi draudzīgu materiālu izstrādi, otrreizējo pārstrādi un citiem risinājumiem, sekojot kopējam mērķim Eiropas klimata pārmaiņu un energoefektivitātes kontekstā.

BluOr Bank konsekventi saglabā augstas prioritātes statusu visiem risku pārvaldības un darbības atbilstības jautājumiem.