Banka dāvina datorus SOS bērnu ciematu vajadzībām

2019.gada 3.decembrī

Sakarā ar visjaunāko tehnoloģiju ieviešanu, banka BlueOrange rada iespēju 26 datorus nodot tālāk lietošanā “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas” paspārnē esošajām ģimenēm, kā arī sociāli maznodrošinātām ģimenēm dažādās Lavijas pilsētās.

“BlueOrange bankā ir attīstīta ziedošanas kultūra, - šī nav vienkārši kārtējā labdarības akcija, ko īstenojam, bet gan iespēja atbalstīt, nodrošinot brīvāku pieeju informācijas tehnoloģijas resursiem. Ceram, ka bankas dāvinājums vairāk nekā divdesmit ģimenēs būs labs palīgs ikdienā un avots jaunām prasmēm,” – atzīmē BlueOrange valdes locekle Inga Preimane.

"Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija" ir labdarības organizācija, kas kopš 1997. gada veido un atbalsta SOS ģimenes bērniem, kas palikuši bez savu vecāku gādības, kā arī SOS ģimeņu atbalsta centros palīdz ģimenēm, kas nonākušas krīzes situācijās. "Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija" ir daļa no Starptautiskās SOS bērnu ciematu organizācijas.