Baltikums Bank AWARD

2015. gada 9. februāris

Sestdien, 7.februārī, Banku augstskolas izlaiduma ceremonijā pirmo reizi tika pasniegta „Baltikums Bank AWARD” balva, kuru ar patiesu lepnumu saņēma Banku augstskolas maģistra studiju programmas "Starptautiskās finanses un banku darbība” absolvents Ansis Balodis.
Baltikums Bank balva Ansim Balodim piešķirta par izcilu maģistra darbu „Risku korekciju kvantificēšana transfertcenu noteikšanā. Uzņēmuma X situācijas analīze”, kurā inovatīvi ir sasaistīta portfeļa teorija un transfertcenu noteikšanas metodoloģija. Šis darbs pierāda, ka domāt ārpus pierastajiem standartiem iespējams arī tādā precīzā nozarē kā finanses, tādējādi sniedzot nopietnu ieguldījumu Latvijas uzņēmējdarbības vides un profesionālisma attīstībā, - tika atzīmēts pasniedzot balvu – simbolisku bronzas statueti un naudas prēmiju.
Banku augstskolas diplomus 7.februārī kopā saņēma 72 jaunie finansisti un uzņēmēji.

Banku augstskola un Baltikums Bank 2014.gada 18.septembrī parakstīja ilgtermiņa sadarbības līgumu. Tā ietvaros tiek īstenoti pasākumi, kas vērsti uz Banku augstskolas studiju satura, studiju procesa kvalitātes pilnveidošanu, studiju pieejamības palielināšanu, studentu motivācijas veicināšanu un ar finanšu pakalpojumu nozari saistītās pētniecības attīstīšanu. 2014./2015.studiju gadā Baltikums Bank šo mērķu īstenošanai ieguldīs 7500 eiro.

Baltikums Bank Award bronzas statuetes idejiskais moto: savienojot kopā spēkus, mēs varam sasniegt jaunu izcilības līmeni, kopā mēs varam iekarot pasauli.