Kāpēc sievietes ir veiksmīgākas investores

2021. gada 06. augusts

Pauls Miklaševičs,
BlueOrange klientu aktīvu pārvaldīšanas direktors

Es jums uzdošu trīs jautājumus un aicināšu atcerēties pirmo atbildi uz katru no tiem, kas jums ienāks prātā.

Pirmais: vai emociju kontrole ir nozīmīgs faktors veiksmīgai investēšanai?”

Otrais: kurš labāk spēj kontrolēt savas emocijas – vīrieši vai sievietes?”

Trešais: kas ir labāki investori – vīrieši vai sievietes?”

Diemžēl, šī raksta formāts neļauj mums izvērst interaktīvu diskusiju vai veikt padziļinātu analīzi, un nevaru arī piedāvāt balvas par pareizajām atbildēm. Turklāt es jums jautāju jūsu domas, un, kā psihologs Daniels Kānemans apraksta savā grāmatā “Domā ātri, domā lēnām”, pirmās prātā ienākušās domas tieši ietekmē subjektīvi aizspriedumi, nevis racionāli pamatojumi.

Tomēr, pat nezinot jūsu atbildes, es pieskaršos dažiem no faktoriem jeb, drīzāk, stereotipiem, kuri mēdz ietekmēt atbildes uz uzdotajiem jautājumiem.

Viens no dominējošiem stereotipiem mūsdienu sabiedrībā - sievietes ir emocionālākas nekā vīrieši. Šis aizspriedums ir izmantots, lai noniecinātu sievietes. “Emocionālās sievietes” tiek uztvertas kā mazāk veiksmīgas, īpaši biznesa vidē, nekā racionālie, nosvērtie vīrieši. Šāda veida aizspriedumi ir problemātiski vairāku iemeslu dēļ, bet šajā rakstā es pievērsīšos tikai tiem iemesliem, kas saistāmi ar sniegumu investīciju jomā.

Ja jūs atbildējāt, ka spēja kontrolēt emocijas ir nozīmīgs faktors veiksmīgai investēšanai, jums ir pilnīga taisnība. Un pasteidzoties atbildēšu uz trešo jautājumu: sievietes ir veiksmīgākas investores nekā vīrieši – viņu investīciju ienesīgums ir krietni augstāks. Turklāt, iemesls, kādēļ vīriešiem neveicas tik labi kā sievietēm, ir viņu pārliekā emocionalitāte pieņemot ar investīcijām saistītus lēmumus. Sakot, ka dati liecina - vīrieši ir pārāk emocionāli, pārvaldot investīcijas -, nedomājiet, ka šeit domāta emocionālā inteliģence; tas būtu pavisam cits sarunas temats. Pavisam skarbi sakot, dati rāda, ka vīrieši ir pārāk emocionāli šī vārda negatīvajā, histēriskajā nozīmē.

2018.gadā Varvikas Universitātes pētnieki sadarbībā ar Lielbritānijas investīciju uzņēmumu Barclays analizēja 2800 investoru ienesīgumu trīs gadu laikā. Rezultāti liecināja, ka sieviešu- investoru portfeļu ienesīgums par 1,8% gadā pārsniedza vīriešu uzrādītos rezultātus. Varbūt tā uzreiz nešķiet nozīmīga atšķirība, bet, ņemot vērā saliktos procentus, tas nozīmē, ka sieviešu- investoru sasniegtais ienesīgums pēc 40 gadiem būtu divkārt lielāks nekā vīriešiem.

Pētījumā, ko veica Hargreaves Lansdown, Lielbritānijas lielākā individuālo investīciju platforma, arī tika apstiprināti sieviešu investoru ievērojami labākie rezultāti – šo investīciju ienesīgums triju gadu periodā bija par 0,81% gadā lielāks nekā vīriešu investoru uzrādītie rezultāti.

Meklējot skaidrojumus šādām snieguma atšķirībām, Varvikas Universitātes pētnieki izvirzīja trīs nozīmīgākos faktorus, kas pasliktināja vīriešu-investoru sniegumu. Pirmkārt, vīrieši tirgojas daudz biežāk nekā sievietes, tādēļ arī maksāja lielākas komisijas, kas samazināja neto ienesīgumu. Otrkārt, vīrieši mēdz investēt spekulatīvākos vērtspapīros un pietur tos pat lielu cenu kritumu laikā, pēc tā bieži neatgūstoties. Visbeidzot, vīrieši biežāk cenšas pārspēt tirgu.

Sievietes, savukārt, tirgojas retāk, tāpat retāk investē spekulatīvos vērtspapīros un ir tendētas uz augstākas kvalitātes vērtspapīru iegādi un to paturēšanu. Sievietes arī nosaka skaidrākus finanšu mērķus, nevis tiecas uz tirgus uzveikšanu. Līdz ar to man kā aktīvu pārvaldītājam nav pārsteigums, ka sieviešu investēšanas paradumi sekmē lielāku investīciju ienesīgumu salīdzinājumā ar vīriešiem.

Taču pirms pasludinām uzvaru un paziņojam, ka sievietes ir labākas investores nekā vīrieši, jānorāda, ka no 2800 Varvikas Universitātes pētījuma dalībniekiem tikai 500 bija sievietes. Ja sievietes ir labākas šajā jomā, tad kāpēc viņas investē daudz retāk?

Zemā sieviešu līdzdalība investīciju tirgos norāda uz dziļāku problēmu, ko izgaismojuši vairāki pētījumi. Fidelity veiktajā pētījumā “Sievietes un nauda” mazāk nekā 9% respondentu-sieviešu norādīja, ka uzskata sievietes par labākām investorēm salīdzinājumā ar vīriešiem. Tāpat tikai 52% sieviešu atbildēja, ka ir pārliecinātas par savām prasmēm investīciju jomā. Vīrieši tā uzskatīja 68% gadījumu. Visbēdīgākais rādītājs: 61% sieviešu labprātāk runātu par nāvi, nevis par naudu. Drūmi.

No vienas puses ir skaidri pierādījumi, ka sievietes investores uzrāda labākus rezultātus nekā vīrieši, bet no otras – ka sievietes ievērojami retāk izvēlas investēt. Ir skaidrs, ka trūkumi meklējami nevis sieviešu zināšanās un prasmēs, bet rīcībā. Kāpēc tā? Investīciju pārvaldītāja PIMCO veiktajā aptaujā izkristalizējās viens no būtiskākajiem iemesliem – 49% sieviešu viņu pētījumā norādīja, ka viņām drīzāk trūkst laika, nevis naudas, lai investētu. Ja sievietēm trūkst laika savu investīciju portfeļu pārvaldīšanai, viņas visdrīzāk izvēlēsies to nedarīt – te arī rodams skaidrojums atšķirīgajai līdzdalībai.

Diemžēl šī investēšanas plaisa rada nozīmīgas sekas sieviešu finanšu ilgtspējai ilgtermiņā, tomēr tā būtu labojama divu nozīmīgu iemeslu dēļ – sievietes bieži pelna mazāk nekā vīrieši un sievietes dzīvo ilgāk nekā vīrieši.

Merrill Lynch un Age Wave pētījumā “Women and Financial Wellness: Beyond the Bottom Line” aprēķināts, ka vīriešu uzkrātie ienākumi dzīves laikā vidēji varētu būt pat divkārt augstāki nekā sievietēm, ņemot vērā sieviešu periodisko iziešanu no darba tirgus, lai rūpētos par bērniem, saviem novecojošajiem vecākiem vai dzīvesbiedriem. Sievietes vidēji pavada 44% savas dzīves nestrādājot, turpretī vīrieši – vien 28%. Dzimumā balstītas atalgojuma atšķirības šo problēmu tikai pastiprina. Turklāt sieviešu paredzamā dzīvildze ir lielāka, kas nozīmē, ka viņām ir nepieciešami lielāki uzkrājumi, lai spētu finansēt savu dzīvi pensijas vecumā. Ilgāks mūžs nozīmē arī augstākus izdevumus par veselības aprūpi, savukārt tas, ka sievietes dzīvo ilgāk par saviem dzīvesbiedriem, nozīmē arī lielākus izdevumus par aprūpi vecumdienās, algojot tam speciāli apmācītu personālu.

Šie ir būtiski izaicinājumi un šķēršļi sieviešu finanšu ilgtspējai, un tas nebūt nav pārsteigums, ka 41% aptaujāto sieviešu norādīja, ka finanšu jomā visvairāk viņas nožēlo to, ka neinvestēja vairāk. Taču šeit nozīmīga ir plānošana un laika veltīšana tam, lai uzzinātu vairāk par investīcijām un reālistisku finanšu plānošanu, kas var mazināt satraukumu par finansēm nākotnē.

Jāpriecājas, ka līdzās šim ir novērojama vēl kāda nozīmīga tendence. Sieviešu turīgums pieaug kā nekad agrāk. Boston Consulting Group ir aprēķinājuši, ka 2010.gadā kopējā sieviešu privātā bagātība bija 35 triljoni dolāru, un paredzēja, ka līdz 2023.gadam tā pieaugs līdz 90 triljoniem dolāru, veidojot trešo daļu no privātpersonu uzkrātās bagātības pasaulē. Nozīmīgākie virzītājspēki sieviešu bagātības pieaugumam ir mantojums no dzīvesbiedra (atceramies – sievietes dzīvo ilgāk) un arvien biežāka iespējamība, ka meitas pārņem ģimenes uzņēmumus. Tāpat pieaugošā dzimumu līdztiesība korporatīvajā pasaulē veicina sieviešu turīguma pieaugumu.  

Investīciju nozare, kurā dominē vīrieši, tikai nupat sāk apzināties, ka jāpievērš vairāk uzmanības esošajām un potenciālajām klientēm. Piemēram, kāpēc lai sieviete uzticētos aktīvu pārvaldniekam, kurš tikšanās laikā uzrunā tikai viņas vīru un neiesaista sievieti sarunās par ģimenes finanšu labklājību? Tādēļ aktīvu pārvaldnieki cenšas pielāgoties pēc iespējas ātrāk, lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu sievietēm–investorēm.

Šī pozitīvā notikumu attīstība ne tikai veicina potenciālo investoru izglītošanu, bet arī ietekmē to, kuras nozares spēs piesaistīt vairāk investīciju nākotnē. Piemēram, 84% aptaujāto sieviešu norādīja, ka investīcijas ilgtspējīgos uzņēmumos viņām ir ļoti svarīgas (tā uzskata 67% vīriešu). Pieaugot sieviešu turīgumam, pieaugs arī vērtībās balstītas investēšanas prakses, kas pozitīvi ietekmēs uzņēmējdarbību nākotnē.

Finanšu institūcijas beidzot sāk pievērst vairāk uzmanības viņu klienšu vajadzībām un prasībām, bet joprojām ir diezgan tāls ceļš ejams. Kā būsiet pamanījuši, dati, uz kuriem atsaucos, nāk galvenokārt no ASV un Lielbritānijas – no tirgiem, kur ir labi iedibinātas, tomēr dzimtes aizspriedumos balstītas investēšanas kultūras. Tā kā Latvijas investēšanas kultūra tikai attīstās, mums ir lieliska iespēja būvēt veselīgu un veiksmīgu investīciju vidi, kurā sievietes jūtas iekļautas un kura ņem vērā viņu specifiskās vajadzības, īpaši attiecībā uz laiku un plānošanu.

Ilgtermiņā tas nāks par labu ne tikai sievietēm, bet arī sabiedrībai kopumā. Kas zina, varbūt pat vīrieši Latvijā aizgūs dažus no pozitīvajiem investēšanas paradumiem, kas Lielbritānijā ļāvuši sievietēm būt veiksmīgākām investorēm nekā vīriešiem. 

No žurnāla Forbes materiāliem (Nr.23, augusts 2021)