12 aktuāli jautājumi par seifa nomāšanu bankā

2023. gada 21. novembris

Kur droši glabāt vērtīgus dokumentus? Kā ilgstošas prombūtnes laikā no garnadžiem pasargāt dārglietas vai mākslas priekšmetus? Kur uzglabāt bērniem sarūpētās sudraba un zelta piemiņas monētas? Latvijas iedzīvotāju interese par seifu nomu arvien pieaug. Nodrošinot privātumu, banka saviem klientiem šobrīd piedāvā modernu, drošu un seifu skaita un izmēra ziņā lielāko seifu glabātavu visā Baltijā. Kas jāzina un jāņem vērā tiem, kas apsver seifu kastītes nomāšanu bankā, skaidro bankas BluOr Bank Korporatīvo klientu pārvaldes speciāliste Dace Tīce. 

1. Vai seifu bankā iznomāt var jebkurš?

Seifa kastīti var iznomāt jebkurš bankas klients, kurš ar banku noslēdz līgumu par seifa lietošanu. Seifu iespējams nomāt uz laiku no 12 līdz 24 mēnešiem. Termiņa beigās pakalpojumu var pagarināt savā internetbankā vai klātienē bankas filiālē.

2. Ko klienti visbiežāk glabā seifos?

Mums nav informācijas, ko tieši klienti glabā savos seifos. Taču viennozīmīgi seifs ir droša vieta, kur uzglabāt vērtīgus dokumentus, dārglietas, naudu, retas kolekcijas un mākslas priekšmetus. Seifa kastīti var papildināt pirms došanās ilgākā prombūtnē, piemēram, pirms darījuma vai atpūtas braucieniem uz ārvalstīm. Tāpat vērtīgākās lietas bankas seifā var glabāt, tās sargājot no ugunsgrēka, dabas stihijām un citām nelaimēm.

3. Vai banka var ielūkoties manā seifa kastītē?

Seifa lietošanas kārtību nosaka katras bankas iekšējie noteikumi. BluOr Bank saviem klientiem nepieprasa uzrādīt seifa kastītes saturu, - seifa satura izņemšanai, apskatīšanai vai papildināšanai tiek nodrošināts privātums.

4. Vai seifa atvēršanas tiesības var deleģēt kādai citai personai?

Jā, katram seifam var būt arī papildlietotāji. Ja seifu nomā uzņēmums, tā lietošanas tiesības ir līdz trim personām. Savukārt, ja seifu nomā privātpersona, tā seifam var norādīt vēl divus papildlietotājus. Nomātājs papildlietotājus var norādīt uzreiz nomas līguma slēgšanas brīdī vai arī vēlāk, par to oficiāli informējot banku. Par papildlietotāju var kļūt jebkura seifa nomātāja paša izvēlēta persona, un tai nav obligāti jābūt bankas klientam.


5. Cik droši ir bankas seifi?

Bankas seifs ir viena no drošākajām vietām jebkādu vērtīgu dokumentu vai lietu glabāšanai. Seifu skapji ir gatavoti no īpaši stiprinātiem materiāliem un izturīgām slēdzenēm. Seifu telpas drošību garantē biezas sienas, īpašs novietojums ēkas iekšpusē, stingri autentifikācijas pasākumi, signalizācija un citi moderni drošības risinājumi.

Augstāko drošības līmeni nosaka arī tas, ka piekļuve seifu telpai un seifam tiek stingri kontrolēta. Uz seifu telpu pēc autentifikācijas tiek pavadīts tikai seifa nomātājs vai viņa pilnvarotie papildlietotāji, un katrs apmeklējums tiek reģistrēts.

6. Cik lieli ir banku seifi un ar cik lielām to nomas izmaksām jārēķinās?

Atkarībā no klienta vajadzības, izvēlei tiek piedāvāti trīs izmēru seifi – S (50x480x310 cm), M (75X480X310 cm) un L (300x480x310cm).

Nomas izmaksas atkarīgas no seifa izmēra.

7. Kā notiek seifa apmeklējums?

Seifa lietotājs vai viņa pilnvarota persona ierodas bankā, uzrāda identifikācijas dokumentu un piereģistrē savu vizīti īpašā veidlapā, kur tiek fiksēts apmeklētāja vārds, apmeklējuma datums un laiks. Pēc tam bankas darbinieks seifa lietotāju pavada uz seifu telpu, kur klients atslēdz savu seifu un izņem no tā glabāšanas kastīti. Tad klients tiek pavadīts uz citu telpu, kur viņš paliek vienatnē kastītes satura izņemšanai, apskatīšanai vai papildināšanai.

8. Kas notiek, ja nozaudēju savu seifa atslēgu?

Katrai seifa kastītei ir izgatavotas tikai divas atslēgas – viena tiek uzglabāta bankā, savukārt otra tiek izsniegta klientam.

Ja klients atslēgu nozaudējis vai tā nozagta, seifa saturam var piekļūt, seifa vienreizējai atvēršanai izmantojot bankas rīcībā esošo rezerves atslēgu. Pēc tam konkrētā seifa slēdzene tiek mainīta, un klientam tiek izsniegta cita – jauna seifa piekļuves atslēga.

9. Ko seifā glabāt aizliegts?

Seifā aizliegts ievietot lietas, priekšmetus un vielas, kas var radīt bojājumus seifam, tā saturam, apkārtējai videi, bankai un citām personām. To skaitā ir:

- vielas, kas izraisa pelējumu, rūsu vai ķīmiskas reakcijas;

- viegli uzliesmojošas, sprāgstošas un viegli gaistošas vielas;

- indīgas, narkotiskas un radioaktīvas vielas;

- jebkādi ieroči;

- citas lietas, priekšmeti un vielas, kuru glabāšana vai lietošana ir aizliegta saskaņā ar LR likumiem.

- lietas, kas saistītas ar noziedzīgu nodarījumu veikšanu, tai skaitā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.

10. Ar kādiem valsts normatīvajiem noteikumiem jārēķinās seifa kastītes nomniekam?

Ikviens seifa kastītes nomnieks ir bankas klients ar savu kontu. Atbilstoši Kredītiestāžu likumam, seifu pakalpojuma saņēmējs tiek iekļauts Kontu reģistrā. Taču attiecībā uz jebkādu citu detalizētu informāciju banka saglabā klienta privātumu.

11. Vai seifa kastītei iespējams piekļūt jebkurā klientam ērtā brīdī?

Piekļūt savam seifam klients var jebkurā brīdī bankas darba laikā no plkst.9 līdz 18.